español  česky 

Búsqueda avanzada

Colectividades y asociaciones checas en Argentina, Uruguay, Paraguay

En esta sección les presentamos las direcciones de colectividades y actividades de las mismas.

COLECTIVIDAD CHECA EN ARGENTINA – ČESKÝ DŮM
Český spolek v Argentině – Český dům

Presidente: Ricardo Basovnik

Choele Choel 52
B1822DPB, Valentin Alsina, Lanus (Prov. Buenos Aires)
Tel.: 00541142181080
E-mail: info@cesky-dum.com.ar
www.cesky-dum.com.ar

 

CONJUNTO DE DANZAS FOLKLORICAS DE LA REPÚBLICA CHECA – SOKOL
Soubor lidových tanců České republiky – Sokol

Directora: Ana Souchop
Tel.: 005411 49212127, E-mail: info@conjuntosokol.com.ar
Web: www.conjuntosokol.com.ar + facebook

UNIÓN GIMNASTICA SOKOL
Tělovýchovná jednota Sokol

Tel.: 005411 4206 4379, Sl. Ivana Batka – tajemnice
e-mail:sokol_dominico_arg@hotmail.com

CENTRO CULTURAL CHECO EN ARGENTINA
České kulturní centrum v Argentině

Presidente: Ana María Janků
Tel.: 005411 59015382 
e-mail: centroculturalcheco@hotmail.com

CENTRO CULTURAL JOHANNES AMOS COMENIUS
Kulturní centrum Jana Ámose Komenského

Presidente: Helena Voldanová
e-mail: centrocomenius@yahoo.com.ar , helenavoldan@yahoo.com.ar

 

CHACO

UNIÓN CHECOSLOVACA, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA
Československá kulturní, společenská a sportovní jednota

Presidencia Roque Sáenz Peña
Presidente: Roberto Bubenik
Tel.: 0054037 429757, E-mail: unionchecoeslovaca@ymail.com

Facebook: Unión Checoeslovaca


ASOCIACIÓN CIVIL CHECO-ESLOVACA
Česko–slovenské občanské sdružení „Bratři všichni“

Resistencia
Presidente: Carlos Klepacek

Tel: 03722 – 446-657   

e-mail:

 

SANTA FE

ASOCIACIÓN HOGAR CHECOSLOVACO
Asociace Československý domov

Rosario

Presidente: Julián Gabriel Meliharek
Tel.: 0054 341 464 8859, e-mail: asocchecoslovacarosario@hotmail.com 

CENTRO CHECO Y ESLOVACO DE SANTA FÉ
Centrum Čechů a Slováků v Santa Fé

Presidente: vacante por el momento
Tel: 0054 0342 452 7249
E-mail: centrochecosf@gmail.com


CÓRDOBA

ASOCIACIÓN DE CHECOS Y ESLOVACOS DE CÓRDOBA
Sdružení Čechů a Slováků v Córdobě

Dirección: Figueroa Cáceres 379, Barrio Paso de los Andes, Córdoba
Presidente: Pamela Y. Villalva Havlik
e-mail: checosyeslovacosdecordoba@gmail.com
Facebook: Asociación de Checos y Eslovacos de Córdoba

 

COLECTIVIDAD CHECA DE VILLA CARLOS PAZ
Česká komunita ve Villa Carlos Paz


OBERÁ (provincia Misiones):

COLECTIVIDAD CHECA DE MISIONES
Český spolek v Misiones

Parque de las Naciones Oberá

Avenida Andresito 1050

Tel.: 3755 559827, 3755 583292

colectividadchecaobera@gmail.com 

rosaliazylka013@gmail.com

Facebook: Colectividad Checa Oberá Misiones Argentina

Presidenta: Sra. Rosalia Zylka

Personas destacadas: Rosalia Zylka, Victor Iurinic, Sylva Berková (fundadora), Samuel Arredondo