česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Egyptologický večer

Kdy: 28.04.2015 18:00 - 20:00, Kde: Kinosál ZÚ Káhira

Ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem FF UK v Praze (ČEgÚ) a Polským centrem středomořské archeologie Varšavské Univerzity (PVC) uspořádal ZÚ Káhira ve středu 28. dubna tematický přednáškový večer dedikovaný archeologii Starověkého Egypta

V průběhu večera byli přítomní hosté seznámeni s rozsahem, působností a jednotlivými činnostmi české i polské archeologické mise v Egyptě. První příspěvek přednesl ředitel PVC Dr. Zbigniew Szafranski. Jeho přednáška se soustředila především na činnost polské mise v Hatšepsutině chrámovém komplexu v Luxoru. Druhým přednášejícím byl prof. Miroslav Bárta, ředitel ČEgÚ, který se s odkazem na v západní poušti ležící Swimmers Cave a s odkazem na další relevantní důkazy věnoval teoriím o geografických kořenech prehistorické egyptské civilizace a kultury. Třetí přednášku přednesla Dr. Izabela Uchman z PVC, t.č. spolupracující s japonskou archeologickou misí. Přednáška Dr. Uchman cílila na metody konzervace a restaurace staroegyptských památek s promítnutím konkrétních příkladů. Tečku za přednáškovým večerem učinil prof. Ladislav Bareš z ČEgÚ se svou přenáškou věnující se šachtovým hrobkám na abúsírském archeologickém nalezišti.

 

Tradice egyptologických přednášek na ZÚ Káhira má dlouhotrvající historii. V roce 2014 ZÚ poprvé uspořádal egyptologický přednáškový večer v širším formátu zahrnujícím maďarské, polské a české experty na Starověký Egypt. Díky opětovné účasti polských archeologů i na letošním Egyptologickém večeru se podařilo nastartovat tradici, ve které zamýšlíme i nadále pokračovat.