česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přednášky profesorky Marie Čechové na Ain Shams University

Kdy: 27.11.2016 10:00 - 30.11.2016 10:00, Kde: Ain SHams University

V rámci projektu na podporu egyptské bohemistiky Velvyslanectví ČR v Káhiře do Egypta pozvalo prof. PhDr. Marii Čechovou, CSc.,  naši přední odbornici na český jazyk, jazykovou komunikaci a výuku češtiny na základních i středních školách. Prof. Čechová na půdě Jazykové fakulty Univerzity Ajn Šams bude přednášet v neděli 27. listopadu a ve středu 30. listopadu, vždy od 10.00 hod.

Prof. Marie Čechová zasvětila svůj profesní život nejen studiu českého jazyka a jeho fungování v komunikaci, ale stejnou měrou se věnovala rovněž otázkám vyučování češtiny na 2. stupni základní školy a na školách středních (nejdříve na gymnáziu a v posledních letech i na středních školách odborných) a také vysokých. Je spoluautorkou několika řad učebnic a metodických příruček, mluvnic a cvičebnic pro žáky základních a středních škol, dále mluvnic, stylistik a didaktik češtiny a slohu pro studenty bohemistiky, je autorkou desítek odborných článků (zejména v časopisech Český jazyk a literatura a Naše řeč), v nichž se zabývá nejen jevy mluvnickými, slohovými a frazeologickými, otázkami jazykové kultury a spisovnosti, ale také problémy lingvodidaktickými a didaktickokoncepčními. Právě toto jsou výsledky její obdivuhodné odborné a vědecké aktivity, které jsou známy v široké učitelské veřejnosti a mezi studenty bohemistiky. Autorčina bibliografie však čítá desítky a desítky dalších odborných článků publikovaných v českých a zahraničních odborných časopisech a sbornících (fakultních, příležitostných i tematicky zaměřených), recenzí a knih. V těchto příspěvcích se zabývá zejména dynamikou současné češtiny, jejím užíváním a otázkami stylistickými. Nelze pominout ani její dlouholetou pedagogickou činnost na univerzitě, ani významnou činnost organizační.