česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová opatření pro cesty do ČR platná od 21.9.2020

Od 21. 9. 2020 platí nová pravidla pro osoby, které vstupují na území ČR. Každý má povinnost před cestou vyplnit a vytisknout příjezdový formulář na adrese WWW.PRIJEZDOVYFORMULAR.CZ a při vstupu být schopen jej předložit při hraniční kontrole.

Dnem 21. září 2020 vstupuje v účinnost další aktualizace ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (ze dne 18. 9. 2020, č.j. MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN, přiložený soubor pod textem), týkající se omezení překročení státní hranice a otázek vstupu na území ČR.

Egypt nadále není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. 

I. Nový způsob hlášení příjezdu na území ČR hygienické stanici – před vstupem

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou nově podle bodu I./2. ochranného opatření povinny:

  1. před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz;
  2. předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole; a
  3. bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu.

Nově se tedy příjezd na území nehlásí až s jeho uskutečněním, ale předem, tj. před samotným vstupem na území, a to novým způsobem, kterým je vyplnění elektronického formuláře přes internet s tím, že se následně oznámením prokáží při hraniční/pobytové kontrole.

 

II. Uznávání RT-PCR testů z jiných členských států EU

Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin (viz bod III./5. nového ochranného opatření).

Pokud cestující z Egypta nejsou občany EU, nebo občany třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU nadále musí absolvovat RT-PCR test po příjezdu na území ČR.

 

III. Zákaz volného pohybu

Zákaz volného pohybu osob (s výjimkou osoby mladší 5 let), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID‑19, na celém území ČR s výjimkou explicitně vyjmenovaných cest v bodě II. ochranného opatření je nutné nově dodržovat buď po celou dobu pobytu na území, po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu alespoň 10 dnů od vstupu na území ČR.

 

Za výjimky z volného pohybu osob jsou považovány:

- cesty do zaměstnání a pohybu v rámci zaměstnání a cesty k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cesty do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti; to neplatí, jde-li o postup podle bodu I. 11. nového ochranného opatření,

- cesty nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

- cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

- cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

- cesty zpět do místa bydliště,

- pohřby.

 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

přílohy

LETÁK MVČR K NOVÉMU OPATŘENÍ 105 KB PDF (Acrobat dokument) 24.9.2020