česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Egypt nabízí nové příležitosti v oblasti těžby ropy a plynu

Egypt, podobně jako jiné země bohaté na zdroje uhlovodíkových paliv, dává mezinárodním těžebním firmám pravidelně příležitost ke vstupu do soutěže o licence na geologický průzkum a těžbu ropy resp. zemního plynu v jednotlivých koncesích. Pro rok 2018 vypsaly egyptské úřady výběrové řízení v květnu s tím, že nabídky budou přijímat do začátku října.

Výběrové řízení na průzkum a těžbu ropy a plynu v Egyptě pravděpodobně opět přiláká řadu velkých IOC jak z USA a západní Evropy, tak z Ruska, Číny a dalších zemí s významnými kapacitami a know-how v ropném podnikání. Je to ale i příležitost pro české subjekty, nabídnout velkým hráčům své kapacity, příp. se pro tento účel spojit ať již v rámci ČR nebo regionálně (MOL, ŐMV ad.).

Egyptská vláda, resp. její Ministerstvo ropných a nerostných zdrojů (Ministry of Petroleum and Mineral Resources) a jím řízená ropná společnost The Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), vyhlásily nové nabídkové kolo (Bid Round) mezinárodního výběrového řízení k přidělení nových licencí na průzkum a exploataci ložisek ropy a zemního plynu na rok 2018.

Ministerstvo k tomu účelu vytipovalo a vytyčilo 11 koncesí („exploration blocks“) v Suezském zálivu, Západní a Východní poušti s tím, že o každou z těchto koncesí budou zájemci soutěžit zvlášť. S vítězi výběrových řízení budou uzavírány modelové smlouvy na průzkum a těžbu podle standardu PSA (Production Sharing Agreement).

Informační soubory obsahující základní parametry nabízených koncesí, komerčních podmínek a modelových smluv PSA jsou k dispozici k nahlédnutí a zakoupení v informačním centru EGPC (EGPC Geological & Geophysical Information Center, 1(A) Ahmed El Zomor St., 8th  District, Nasr City, Cairo, Egypt, P.O.Box 7628), e-mail bidround@egpc.com. Zakoupení podrobného informačního materiálu je podmínkou k účasti ve výběrovém řízení pro příslušnou koncesi. Základní informace jsou zveřejněné na www.egpc.com.eg.

Uzávěrka pro podání nabídek společností nebo konsorcií je 1. října 2018, 12:00 hod.

Egyptský průmysl těžby uhlovodíkových paliv

Egypt dosud nepatří mezi nejvýznamnější producenty ropy a zemního plynu. Jeho zásoby ropy jej řadí do 3. desítky zemí světa, mnohem lepší je jeho situace v oblasti plynu, kde patří Egypt do 2. desítky světového žebříčku. Zatímco domácí spotřeba ropy stále roste a Egypt tak je jejím čistým dovozcem, v případě zemního plynu se po objevu největšího středomořského naleziště Zohr v roce 2015 postupně stává soběstačným a výhledově s růstem těžby zahájené ke konci minulého roku i významným exportérem.

V několika posledních letech došlo kromě uvedeného objevu ložiska plynu ve Středozemním moři i k nálezům řady menších ropných i plynových polí v různých oblastech Egypta a přilehlého mořského šelfu, z nichž některá jsou již exploatována. Špatná ekonomická situace Egypta, která jej tíží zvláště v oblasti disponibilních devizových prostředků, nutí egyptskou vládu k podpoře rozvoje těžby nerostů, jichž má Egypt dostatečné zásoby a je velká pravděpodobnost objevů dalších nalezišť. Podnikání v této oblasti se tedy těší vládní podpoře a je relativně málo rizikové, avšak investičně značně náročné.

Přestože Egypt nepatří co do zásob uhlovodíkových paliv do absolutní světové špičky, jsou jeho zdroje dotatečně velké na to, aby lákaly největší mezinárodní firmy působící v tomto těžebním sektoru (International Oil Company, IOC). V těžbě ropy jsou největšími hráči BP, ENI, BG a Apache, v zemním plynu jsou to tytéž společnosti a Shell. V menším měřítku v Egyptě na různých nalezištích působí i řada dalších zahraničních společností, např. EGAS, Total, RWE Dea, Dana Gas, Gas de France, Lukoil, Rosněfť, IEOC nebo North Petroleum a řada dalších. Ty pro jednotlivé projekty vytvářejí konsorcia s egyptskými partnery nebo navzájem, takže je struktura zúčastněných subjektů dosti pestrá. Vytváří to ale i možnosti pro subdodavatele ze třetích zemí, které mohou své kapacity jednotlivým účastníkům nabízet, případně pro nové projekty spojovat své síly a vytvářet konsorcia nová.

Ing. Jiří Charvát, obchodní rada, Velvyslanectví České republiky v Káhiře