česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Sigma
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Modernizace vodohospodářského sektoru v Egyptě – výzvy a příležitosti

Egypt vykazuje v posledních letech stabilní ekonomický růst. Přesto však čelí země v čele s prezidentem Sísím mnoha výzvám. Jednou z nich je zabezpečení stále rostoucího počtu obyvatel pitnou vodou. 98% egyptské populace žije a pracuje podél pobřeží Nilu – jedná se o více než 102 miliónů obyvatel, kteří potřebují ke svému přežití přibližně 105 miliard kubických metrů vody ročně. Pravidelná období sucha a aridní charakter krajiny nutí zemědělce k ještě vyšší spotřebě vody. Právě ti totiž využívají až 80% dostupných vodních zdrojů.  Také z toho důvodu předpokládá Světový potravinový program při OSN, že do roku 2040 přijde Egypt až o 30% kapacity vodních zdrojů což způsobí drastický pokles zemědělské produktivity.
 

Egyptská vláda si je nebezpečí vědoma, avšak její dosavadní kroky nedokázaly zabránit, aby se Egypt s kapacitou 550 kubických metrů na osobu dostal pod hranici chudoby (tzv. water poverty). V rámci Národního plánu pro vodu 2017 - 2037 investovala egyptská vláda 50 miliard USD do strategických projektů se snahou přeměnit systém tradičního zavlažování na moderní úsporné technologie – vsadila především na metody postřikového a kapkové zavlažování a snaží se přimět zemědělce nepoužívat zastaralé metody závlahy výtopou. Podle OSN činil v Egyptě podíl kapkového a postřikového zavlažování v zemědělství v roce 2016 pouze 5%. Prezident Sísí tak pravidelně oznamuje nové investiční plány do modernizace egyptského vodohospodářství. Příkladem může být oznámení vlády v dubnu 2020 o investici 11 miliard USD do modernizace zavlažovacích systémů v horním Egyptě a investici do vybudování závlahových kanálů v celkové délce 55 000 km po celém území Egypta. Prezident na začátku roku 2021 také přislíbil renovaci 1 500 egyptských vesnic, které kromě dopravní a elektrické infrastruktury potřebují více jak 10 000 vodních čerpadel a nové čističky odpadních vod.

Ministerstvo pro bydlení, veřejné služby a komunity, které projekty zaštiťuje, plánuje také výstavbu 39 odsolovacích zařízení.  Nová zařízení budou vystavěna na egyptském pobřeží, včetně měst Port Said, Dakahlia, El Kafr Sheikh a Marsa Matrouh. Výstavba čistíren odpadních vod představuje pro vodní sektor další velkou výzvu v oblasti infrastruktury. Do začátku roku 2020 vláda již dokončila 26 z 52 plánovaných čistíren odpadních vod v Horním Egyptě, přičemž zbývající zařízení by měla být dokončena do konce roku. Nové závody budou mít celkovou kapacitu 418 mil. metrů krychlových/den a obslouží 8 milionů lidí v regionu. Ministerstvo odhaduje, že náklady na toto rozšíření infrastruktury budou dosahovat přibližně 8,1 miliard EGP (499,2 mil. USD).

Hrozba z jihu – Etiopie napouští novou přehradu

Již od července letošního roku dochází k postupnému naplňování největší africké přehrady Velká etiopská přehrada / Grand Ethiopian Renaissance Dam – GERD, která má zajistit energetickou soběstačnost Etiopie a její možnost vyvážet elektřinu do zahraničí. Přehrada však představuje pro Egypt (a z velké části i pro Súdán) mnoho politických a ekonomických problémů. Nejvíce rizikovým obdobím je doba plnění, která podle zvolené rychlosti vyvolá úměrně tomu snížení hladiny řeky. Etiopie má zájem přehradu naplnit co nejdříve (celkem za 5 – 6 let, i možná dříve) a hladina Nilu by se tak mohla snížit (např. při snížení průtoku o 40 %) až o metr. Snížením toku se sníží i jeho rychlost, která může způsobit proces sedimentace a zhoršit kvalitu pitné vody a za určitých okolností ohrozit schopnost čerpacích stanic vodu přečerpávat.

Řešení není složité

Z hlediska obchodních příležitostí je důležité, že si egyptská vláda uvědomuje nutnost zaměřit se na vyšší efektivitu vodního managementu, přenos know-how a zavedení udržitelných technologií. Pro české firmy tak existují možnosti dodávek malých i velkých čistíren odpadních vod, komponentů pro její úpravu či recyklaci, přečerpávacích stanic, zavlažovacích systémů či technických studií pro management říčních toků. V neposlední řadě je důležité zmínit, že Egypt v posledních letech upřednostňuje domácí produkci před dovozem zahraničních produktů. To se projevuje i v eskortu vodního hospodářství, kdy Egypt upřednostňuje alespoň částečnou výrobu jednoduchých komponentů v zemi, a to právě za asistence zahraničních firem.

Ukázat v Egyptě svojí technologii se podařilo například firmě Sigmainvest spol. s.r.o. (dřívější Intersigma) součástí skupiny Sigma, která v Egyptě instalovala již více než 100 čerpacích stanic a úpraven vody a působí v zemi již více než 60 let. Česká republika byla v minulém století důležitým obchodním partnerem Egypta a díky úspěšným referencím mohou české firmy navázat na dobré jméno českých produktů. Podle obchodního zástupce / ředitele kanceláře Sigmainvest v Egyptě nabízí zdejší vodohospodářský průmysl mnoho příležitostí pro české firmy. „V Egyptě žije přes 100 miliónů obyvatel a vláda potřebuje zajistit dostatek čisté vody pro každého z nich. Je to nekonečný boj s časem a přírodou, ale právě proto poskytuje dostatek příležitosti pro různorodé technologie, ve kterých jsme v česku na špičkové úrovni.“

 


Mgr. Ludmila Leškovská, ekonomická diplomatka ZÚ Káhira