česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PROPEA 2024 – výzva k předkládání projektů pro podporu ekonomických aktivit v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí PROPEA pro rok 2024. Cílem PROPEA je snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy a podpořit zde jejich trvalou přítomnost.  Termín pro podávání návrhů je do 8. října 2023.

Projekty PROPEA jsou posunem od podpory jednorázových obchodních operací českých firem k posilování jejich trvalé přítomnosti v zahraničí. Cílem programu je podpořit české firmy, které se nezaměřují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter. Dále projekty PROPEA chtějí snížit českým firmám rizika spojená se  vstupem na náročné zahraniční trhy a posílit kapacity ČR pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

V rámci nástroje PROPEA mohou akreditované expertní subjekty působící v zahraničí s podporou zastupitelského úřadu v teritoriu nabízet českým firmám, které již v teritoriu působí, nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují, expertní proexportní služby: 

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí

Další podrobnosti k projektu jsou uvedeny na stránkách projektu PROPEA. Maximální  možná finanční podpora pro jeden projekt PROPEA realizovaný v rámci jednoho velvyslanectví v kalendářním roce je 500 000 Kč.

Návrhy projektů podávají potenciální realizátoři (lokální subjekty působící v Egyptě, které mají právní subjektivitu dle místních předpisů) prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Káhiře pomocí identifikačního formuláře PROPEA (DOC, 78 KB) v elektronické podobě (naskenované) na emailovou adresu: commerce_cairo@mzv.cz

Aktuální výzva k předkládání projektů končí 8. října 2023.

přílohy

identifikační formulář PROPEA 77 KB DOC (Word dokument) 12.9.2022