česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vzájemný obchod

Následující text informuje o vývoji vzájemného česko-egyptského obchodu a uvádí údaje za rok 2019

Egypt byl tradičním obchodním partnerem Československa již před druhou světovou válkou. České firmy se v uplynulých desetiletích aktivně podílely na realizaci celé řady rozvojových projektů a dodávek investičních celků. Zejména se jednalo o výstavbu projektů v oblasti energetiky, zavlažovacích systémů, cukrovarů, mlýnů na obilí a cementárenského průmyslu.

Československo – egyptské obchodní vztahy si vždy držely významné místo mezi rozvojovými a především arabskými zeměmi.

Obchodní výměna mezi ČR a EAR vykazuje trvale vysoké aktivní saldo ve prospěch české strany. I když je vývoz do EAR pro ČR relativně významný (v měřítku celkového vývozu do rozvojových zemí), z hlediska EAR je marginální, neboť tvoří 0,6 % celkového egyptského dovozu. Přes jistý pokles obchodní výměny v minulých letech je Egypt stále jedním z největších českých obchodních partnerů na africkém kontinentu a v oblasti Blízkého východu, a to nejen pro přímé vývozy českých výrobků do Egypta, ale i jejich další reexporty do zemí BV a Afriky. Ve srovnání s dalšími zeměmi EU byla ČR vždy na 15.-17. místě vývozů zemí EU do Egypta.

Rok 2014 byl historicky nejúspěšnějším rokem českého vývozu do země od roku 1993. Od roku 2015 je patrný pokles našeho exportu. Jde především o důsledek politiky egyptské vlády zaměřené na stabilizaci ekonomiky mj. prostřednictvím omezování dovozů, která se dotkla i ostatních zemí EU, jejichž export do Egypta se v daném období vesměs snižoval nebo stagnoval.

Významným krokem pro podporu českých exportérů do Egypta je působení kanceláře společnosti CzechTrade v Káhiře. Kancelář nabízí českým exportérům přímé asistenční služby a poskytuje základní informace např. o celních sazbách, podmínkách pro firemní registraci a zastupování místními agenty, provádí průzkum místního trhu z hlediska jeho specifik, obchodní zvyklostí a možností uplatnění konkrétních českých výrobků a napomáhá našim firmám v průniku na trh. Významnou aktivitou kanceláře je pomoc s výběrem a ověřováním nejvhodnějších potencionálních obchodních partnerů, zprostředkování účasti na výstavách a různé formy propagace českých výrobků a služeb.

Tak, jako ve většině arabských zemí, je u některých obchodů realizovaných se státními subjekty potřebná pomoc ze strany českého zastupitelského úřadu. V Egyptě je to naprosto běžná věc a lze konstatovat, že všechny země EU se snaží působit na egyptské úřady a státní firmy ve prospěch svých exportérů. Pozice českého zastupitelského úřadu v Egyptě ve vztahu k jeho oficiálním institucím je díky tradičně dobrým vztahům obou zemí a dlouholetým pozitivním zkušenostem Egypťanů s českými firmami a jejich produkty velmi dobrá.

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

tis.USD Vývoz Dovoz Saldo
2015 370 291 77 607 292 638
2016 332 237 78 486 253 002
2017 261 784 83 958 177 826
2018 391 226 97 988 293 238
2019 395 911 108 439 287 472

 

V rámci reformních opatření za účelem ozdravení domácí ekonomiky, zvláště v oblasti devizového hospodářství, se v období cca od roku 2016 egyptská obchodní politika zaměřila na cílené snižování obchodního deficitu, a to jak na straně dovozu (zavádění netarifních překážek dovozu v podobě administrativně náročných procedur registrací obchodních firem a výrobců nebo přísných požadavků na kvalitativní certifikaci dováženého zboží), tak na straně vývozu (podpora domácí produkce a produktivních investic). Součástí těchto opatření se stalo i znehodnocení domácí měny o cca polovinu po uvolnění jejího směnného kursu v listopadu 2016, které automaticky prodražilo dovozy a zvýšilo konkurenceschopnost exportérů. Zvláštní pozornost věnuje egyptská vláda podpoře domácí výroby (montáže) automobilů s cílem omezení jejich dovozů a zvýšení domácí výroby komponent.

 

Komoditní struktura českého vývozu a dovozu

V následující tabulce je uvedeno 10 nejdůležitějších položek českého vývozu do Egypta:

Zdroj: Český statistický úřad

2017

2018

2019

Název zboží

tis. USD

Název zboží

tis. USD

Název zboží

tis. USD

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

89 333

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

230 186

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

229 757

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

73 319

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

65 256

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

91 738

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

32 928

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

31 971

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

39 640

Sklo a výrobky skleněné

10 562

Sklo a výrobky skleněné

10 489

Sklo a výrobky skleněné

9 313

Výrobky ze železa a oceli

8 025

Plasty

7 212

Kaučuk a výrobky z něj

7 437

Plasty a výrobky z nich

6 860

Kaučuk a výrobky z něj

5 882

Plasty a výrobky z nich

7 421

Cukr a cukrovinky

4 765

Papír, karton, lepenka

5 056

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

4 680

Letadla a jejich součásti

4 439

Přístroje optické foto kinem., lékař. ap.

3 792

Výrobky ze železa nebo oceli

4 321

Kaučuk a výrobky z něj

4 397

Výrobky ze železa nebo oceli

3 470

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

4 117

Přístroje optické foto kinem., lékař. ap.

3 547

Vata, plst, textilie

2 434

Papír karton lepenka a výrobky

2 839

V následující tabulce je uvedeno 10 nejdůležitějších položek českého dovozu z Egypta:

 

2017

2018

2019

Název kategorie

tis. USD

Název kategorie

tis. USD

Název kategorie

tis. USD

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

23 506

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

26 064

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

 

28 586

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

15 789

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

25 297

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

27 594

Ovoce ořechy jedlé slupky citr. plodů melounů

5 338

Ovoce ořechy jedlé slupky citr. plodů melounů

10 266

Ovoce ořechy jedlé slupky citr. plodů melounů

9 477

Bavlna

5 333

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

 4 780

Bavlna

8 064

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

4 598

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

 4 688

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

6 716

Plasty a výrobky z nich

4 314

Plasty a výrobky z nich

 3 972

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

6 281

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

3 128

Bavlna

 3 856

Plasty a výrobky z nich

5 381

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

2 949

Výrobky chemické

 3 758

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

5 247

Vata plst textilie netkané lana provazy apod.

2 718

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

 2 759

Sklo, výrobky skleněné

2 449

Výrobky chemické

2 479

Sklo, výrobky skleněné

 1 547

Železo, ocel

2 240