česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Hlavní cíle ekonomického úseku zastupitelského úřadu v Káhiře

Obchodní oddělení ZÚ Káhira podporuje rozvoj zahraničního obchodu České republiky v Egyptě, Súdánu a v Eritreji a to zejména prostřednictvím:

  • pořádání obchodních misí do uvedených zemí;
  • zprostředkování návštěv místních podnikatelů v ČR;
  • přípravy prezentací českých podniků a podnikatelských fór;
  • asistence českým firmám při jednání s místními partnery.

Neméně významnou část činnosti úseku představuje sledování a vyhodnocování makroekonomických ukazatelů sledovaných zemí a monitoring legislativy relevantní z hlediska zahraničního obchodu ČR.

Požadavky českých či egyptských podnikatelských subjektů, zejména pokud se jedná o detailní cílené průzkumy trhu, formy zastupování, či presentování firem  lze rovněž směřovat na zástupce Zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře (viz Kontakty).