česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární brožura EU

Brožura informuje ve všech oficiálních jazycích EU (tedy včetně češtiny) o tom, jakou formou a v jakém rozsahu se provádí konzulární ochrana občanů EU na základě článku 20 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Brožura informuje ve všech oficiálních jazycích EU (tedy včetně češtiny) o tom, jakou formou a v jakém rozsahu se provádí konzulární ochrana občanů EU na základě článku 20 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Ve zmíněném čl. 20 se mj. uvádí:

"Každý občan Unie má na území třetí země, ve které členský stát, jehož je státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na ochranu diplomatickými nebo konzulárními orgány kteréhokoli členského státu za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu."

Brožura je k dispozici na webové stránce:

www.travel-voyage.consilium.europa.eu

Uvedená stránka obsahuje i seznam velvyslanectví členských zemí EU v jednotlivých třetích zemích, na které se mohou občané ČR obracet v případech nouze, není-li v dané zemi české velvyslanectví.

Více informací lze rovněž nalézt na webové stránce Delegace EU v Egyptě - http:/eeas.europa.eu/delegations/egypt.

Kontakty na velvyslanectví zemí EU v Súdánu (pro případy nouze a v součinnosti s Honorárním konzulátem ČR) naleznete zde.