česky  english 

rozšířené vyhledávání

Nejčastěji kladené dotazy

Informace o podmínkách pro cestování s malými zvířaty a pro návrat s těmito zvířaty z ciziny zpět do ČR

Od 1. října 2004 je možné cestovat pouze s pasem dle nařízení (ES) č. 998/2003

 1. Mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, které bude přiděleno Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře.

   

 2. Očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování.
 3. Identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař.Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení-ISO11784a ISO 11785. Zvířata,která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.
 4. Sérologické vyšetření na vzteklinu: K tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel)k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml.
 5. etření proti echionokokóze, ošetření proti klíšťatům

  - členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.

 6. Schválený soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci". Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.
   
 7. Subjekty zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům

  - po přidělení číselných řad bude seznam subjektů zveřejněn na  webových stránkách Státní veterinární správy ČR.

   

 8. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území

  - některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině.

Závazné informace naleznete na webové stránce Státní veterinární správy ČR.