česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ověření podpisu

ZÚ ověří pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit doklad totožnosti s fotografií. Nelze ověřit pravost podpisu na nevyplněné listině či na listině, která neobsahuje žádný text.

Předkládat dokumenty k ověření podpisu lze pouze a výhradně po sjednání schůzky na emailu consulate_cairo@mzv.cz   Schůzky se sjednávají dle domluvy ve všední dny v dopoledních hodinách.

Konzulární oddělení ověří pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit doklad totožnosti s fotografií (cestovní doklad nebo občanský průkaz).

Ověření podpisu pouze v písemném, faxovém či  podobném styku bez osobní přítomnosti žadatele je nepřípustné.

Pravost podpisu nelze ověřit na nevyplněné listině či na listině, která neobsahuje žádný text.

ZÚ neprovede ověření listiny, jejíž obsah nemůže spolehlivě posoudit; je-li její obsah ve zřejmém rozporu se zákony  nebo dalšími obecně závaznými právními  předpisy České republiky anebo  jestliže listina svým obsahem nebo účelem  zákony České republiky obchází či se příčí dobrým mravům; pokud je ve zřejmém rozporu s právním řádem státu působnosti ZÚ; jsou-li v listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

Je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede (viz § 10 odst. 4 Zákona č. 21/2006 Sb., v platném znění).

Poplatek za ověření se účtuje za každý jednotlivý podpis, vybírá se v hotovosti, před provedením ověřovacího úkonu, v místní měně EGP po přepočtu podle platného kurzu České národní banky České republiky a po zaokrouhlení na celé EGP:

Aktuální výše poplatku.