česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslanectví ČR v Káhiře aktuálně přijímá v částečném a limitovaném množství níže popsané žádosti o víza dle Ochranného opatření MZ ČR

Velvyslanectví České republiky v Káhiře momentálně zpracovává v omezené míře některé úkony v rámci vízové agendy, která je definovaná v souladu s ustanoveními ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, v aktuálním znění, k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.  Zastupitelský úřad od 30. září 2021 obnovuje příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání (S ohledem na vládní nařízení ve věci kvót pracovní migrace).
Příjem žádostí o Schengenská víza je i nadále pozastaven (s několika výjimkami).
Příjem vízových žadatelů dle níže uvedeného je organizačně nastaven a kapacitně určen tak, aby bylo možné dodržet bezpečnostní opatření, jež mají za cíl chránit žadatele i pracovníky konzulátu. Žadatelé jsou povinni se dostavit s rouškou a strpět případnou kontrolu tělesné teploty.
 

Žádáme  žadatele o důsledné dodržování hygienických opatření při návštěvě konzulátu. Při návštěvě konzulátu se bude vyžadovat dezinfekce rukou, použití roušky a zachování rozestupu alespoň 2 metry. Bude omezen počet osob, které mohou v daný moment pobývat ve vnitřních prostorách konzulátu.

Zároveň žádáme o pochopení, že objem žádostí, který lze při dodržování protiepidemiologických postupů přijmout a vyřídit, nemůže nikterak dosahovat objemu běžného před nouzovým stavem.

Podání žádosti o vízum bude striktně možné pouze na základě předchozího objednání na e-mailu consulate_cairo@mzv.cz. V případě dlouhodobých víz na visa_cairo@mzv.cz. Žadateli bude přidělen datum a čas pro podání žádosti. V případě pozdního příchodu žadatele bude přidělený termín zrušen bez náhrady.

Snahou Ministerstva zahraničních věcí je znovu umožnit příjezd těm cizincům, kteří k cestám a pobytu v ČR potřebují vízum. Zároveň ovšem uprostřed pokračující pandemie nebude možné vyjít vstříc všem žadatelům, kteří by o podání žádosti měli zájem.

Žádosti o víza a povolení k pobytu budou nadále přijímány v omezeném rozsahupřehled naleznete v tomto článku v bodě III. Rozsah vízových služeb, které konzulát může poskytovat, je dán aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví v aktuálním znění.

Vízové a pobytové žádosti jsou přijímány pouze v následujícím rozsahu!

 

SCHENGENSKÁ VÍZA:

Příjem žádostí           

 

● rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

● v zájmu ČR

● pracovníků mezinárodní dopravy

● pracovníků kritické infrastruktury 

● diplomatů a úředníků mezinárodních organizací

● za účelem zaměstnání u pracovníků v profesích náležících do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál

● v naléhavých mimořádných situacích uvedených v čl. I odst. 4 i) Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví v aktuálním znění.

● žadetelé s vízovou povinností žijící v nesezdaném páru -  informace  bod C

 

DLOUHODOBÁ VÍZA A POBYTY:

Příjem žádostí o  

● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ (dle vyhlášky  MPSV č. 322/2017 Sb.)

ŽÁDOSTI O MODRÉ KARTY

ZAMĚSTNANECKÉ KARTY (Kvóty pracovní migrace)

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ

● MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ VÍZA

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO KLÍČOVÝ A VĚDECKÝ PERSONÁL, včetně rodinných příslušníků

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO VYSOCE KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE, včetně rodinných příslušníků

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU a žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU A TRVALÉMU POBYTU ZA ÚČELEM SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ RODINY, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká

● DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM RODINNÝM, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká

● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM STUDIA A POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM STUDIA

● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM KULTURASPORT PRACOVNÍ DOVOLENÁ

● víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území České republiky – tzv. PŘENOS VÍZOVÉHO ŠTÍTKU – bez ohledu na účel pobytu

 

b/ Pokračování v přerušených řízeních

Od 30. července 2020 se na konzulátu v Káhiře obnovuje vízová agenda všech řízení o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před 14. březnem 2020 (tzn. pokračuje se v posuzování žádostí, které byly podány před zahájením nouzového stavu).

 

Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti (netýká se víz za účelem podnikání) nebo vzdělávacích aktivit bude v souladu s Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví v aktuálním znění požadováno předložení dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění. 

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu (DOCX, 135 KB)

Bez tohoto dokladu není možné žádosti o víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit přijmout! To se týká rovněž žádostí dříve nabraných a případně též již rozhodnutých, kde k vylepení vízového štítku do cestovního pasu žadatele doposud nedošlo.

Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele / vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví; zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak; návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

Umožnění vstupu na území České republiky

Cizí státní příslušníci jsou žádáni, aby si před cestou ověřili podmínky vstupu do České republiky. Cizinci jsou obdobně povinni ověřit si případná karanténní opatření, která se na ně budou při / po příjezdu do České republiky vztahovat. Karanténní opatření mohou zahrnovat povinnost předložit negativní test na Covid-19.

Informace je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví."

Důležité upozornění na cestovní omezení v souvislosti s onemocněním COVID-19

V rámci opatření, která mají omezit šíření onemocnění COVID-19, zavedly jednotlivé státy schengenského prostoru cestovní omezení, a to i na některých hranicích mezi sebou.

V závislosti na vývoji epidemiologické situace uvnitř i vně EU mohou být cestovní omezení uvolněna, nebo opět zavedena.

Všichni cestující jsou povinni před odjezdem ověřit, zda nějaká cestovní omezení platí. Držitelé schengenských víz musí dodržovat platná cestovní omezení a na vstup do schengenského prostoru nemají automatický nárok.


přílohy

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.7.2020