česky  english 

rozšířené vyhledávání

Superlegalizace dokumentů

Potřebujete použít veřejnou listinu (tj. matriční doklad, rozvodový rozsudek apod.) v zahraničí a bylo Vám řečeno, že ji musíte superlegalizovat. Jak na to?

Předkládat dokumenty k superlegalizaci lze pouze a výhradně po sjednání schůzky na emailu consulate_cairo@mzv.cz   Schůzky se obyčejně sjednávají na neděli v dopoledních hodinách.

 

Hlavním cílem superlegalizace neboli ověřování listin je potvrzení jejich pravosti a vyloučení padělků . Tak jako Váš notář ověří podpis na plné moci, aby přijímající strana oné plné moci věděla, že jste ji skutečně podepsal Vy, tak i pravost listin je ověřována. V tomto případě je ověřováno razítko (pečeť) vydávající organizace a navíc podpis vydávajícího úředníka.

Jiná situace nastává v případě, že chcete použít nějakou veřejnou listinu v zahraničí. Přirozeně žádný úředník v zahraničí nemůže mít kompletní seznam všech vzorových podpisů a razítek všech států světa. Z tohoto důvodu byly vytvořeny dva způsoby, jak ověřit pravost dokumentů: apostila nebo superlegalizace.

Prvním, jednodušším způsobem je takzvaná Apostila. Ta se však týká pouze smluvních stran Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Egypt však tuto úmluvu nepodepsal, ověřování egyptských úředních listin je tedy poněkud složitější.

Zatímco totiž apostila vyžaduje v zásadě ověření jedno, superlegalizace je postavena na principu dvojího ověření. Veřejná listina je tak nejdříve ověřena příslušným egyptským úřadem, tedy Ministerstvem zahraničních věcí Egyptské arabské republiky. Poté provede konzulární úřad státu, ve kterém má být listina použita, tzv. vyšší ověření neboli superlegalizaci.

Obdobný postup se využije v případě použití českých veřejných listin v Egyptě. Listina je nejdříve ověřena Ministerstvem zahraničních věcí CR a následně Velvyslanectvím Egyptské arabské republiky v Praze.

 

Příklad (vyřízení oddacího listu):

Česká občanka hodlá v Egyptě uzavřít sňatek s egyptským občanem. Jako součást podkladů musí mimo jiné doložit svůj rodný list. Originál svého českého rodného listu nechá ověřit referátem legalizace MZV ČR (ten ověří razítko a podpis úředníka matričního úřadu) a následně Egyptským velvyslanectvím v Praze (ten ověří razítko a podpis MZV ČR). Pokud si nechala vyhotovit překlad do arabštiny v ČR, tento překlad nechá ověřit stejným způsobem.

Následně, po uzavření manželství v Egyptě si tato občanka chce nechat vystavit český oddací list. Originál egyptského dokladu je tedy nejdříve nutné ověřit na MZV Egypta, které provede první část ověření, tj. ověří razítka a podpis pověřené osoby. Následně tento oddací list doručí českému zastupitelskému úřadu v Káhiře, který provede superlegalizaci, tj. ověří razítko a podpis MZV Egypta. Takto superlegalizovaný doklad je připravený k použití v České republice, musí však být doplněn o úřední překlad do českého jazyka (viz sekce věnovaná překladům).

Důležité upozornění:

Cizozemský sňatek (příp. narození a úmrtí) však není v ČR registrováno automaticky, o zápis matriční události musí občan požádat buď přímo v ČR nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu.

 

 

 

 

 

 

 

přílohy

Formulář 93 KB PDF (Acrobat dokument) 7.12.2022