česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - 8. a 9. října 2021 - organizační informace

Dne 28.prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1  odst. 3 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.
 

Podle ustanovení §3 odst.2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky budou volby probíhat mimo území České republiky ve zvláštních stálých volebních okrscích, tedy i na Velvyslanectví ČR v Káhiře.
V tento okamžik je možné při Velvyslanectví ČR v Káhiře podávat žádosti o vydání voličského průkazu, nebo požádat o zapsání do zvláštního volebního seznamu. Žádost o zapsání do zvláštního volebního seznamu musí být předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 29. srpna 2021. Vydat voličský průkaz lze pak tomu, kdo je zapsán u příslušného zastupitelského úřadu (Velvyslanectví ČR v Káhiře) ve zvláštním seznamu voličů. Žádost o voličský průkaz lze učinit písemně do 1. 10. 2021 nebo osobně do 6. 10. 2021 do 16:00.

 

Další souhrnné a instrukční informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu 8. a 9. října 2021 lze nalézt v příloze pod textem. Přílohou je taktéž seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém kraji, který byl vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky a také seznam čísel označující hlasovací lístky politických stran.

 

Organizační informace k volbám do PSP 2021 na Velvyslanectví ČR v Káhiře

 

 • volební místnost je otevřena ve stejné dny a hodiny jako v ČR, tj. v pátek 8. 10. 2021 mezi 14:00 - 22:00 a v sobotu 9. 10. 2021 mezi 8:00 - 14:00,
   
 • volební místnost je na stejné adrese jako budova Velvyslanectví ČR v Káhiře - 4, Dokki Street, 12511 Giza, Cairo,
   
 • vstup do volební místnosti je umožněn prostřednictvím brány č.1 z ulice Dokki,
   
 • vstup bude umožněn pouze oprávněným voličům na Velvyslanectví ČR v Káhiře, tedy těm, kteří jsou zapsáni v místním zvláštním seznamu voličů a prokáží se platným průkazem totožnosti nebo těm, kteří disponují platným průkazem totožnosti a voličským průkazem (pozn. některé voličské průkazy byly adresovány přímo na Velvyslanectví),
   
 • dodržujte, prosím, základní hygienická opatření, tj. mějte nasazený respirátor či jinak zakrytá ústa a nos, použijte desinfekci a dodržujte vzájemné rozestupy,
   
 • prostor Velvyslanectví ČR v Káhiře je otevřen výhradně pro umožnení volby do PSP 2021, jiný důvod vstupu není možný,
   
 • dotazy k volbám adresujte na consulate_cairo@mzv.cz

přílohy

Volby PSP 2021 - ZÚ Káhira 47 KB PDF (Acrobat dokument) 9.6.2021

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin 54 KB PDF (Acrobat dokument) 24.8.2021

číselný seznam politických stran 661 KB PDF (Acrobat dokument) 26.8.2021