česky  english 

rozšířené vyhledávání

Osvědčení o státním občanství

Doklad potvrzující státní občanství držitele

Doklad o státním občanství a doklad o rodném čísle

(1) Dokladem prokazujícím státní občanství České republiky je:
a) platný občanský průkaz ČR,
b) platný cestovní doklad ČR,
c) aktuální osvědčení o státním občanství ČR (ne starší než 1 rok!),
d) platné vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je li v něm údaj o státním občanství ČR uveden.

(2) Dokladem o přiděleném rodném čísle je:
a) rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,
b) samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003,
c) platný občanský průkaz ČR,
d) platný cestovní doklad ČR, pokud je v něm uvedeno rodné číslo