česky  english 

rozšířené vyhledávání

Žádost o duplikát rodného, oddacího či úmrtního listu

Duplikát českého rodného/oddacího/úmrtního listu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v rodném listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání rodného listu. O matriční dokumenty žádáte na příslušné matrice v ČR.

Žádost o duplikát rodného listu.

Žádost o duplikát oddacího listu.

Žádost o duplikát úmrtního listu.

K žádosti musíte dále předložit:

- kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu)

- pokud nejste osobou uvedenou na rodném listu, přiložte na samostatném listu vysvětlení z jakého důvodu žádáte o danou listinu

Poplatky za vystavení duplikátu.

 

 

přílohy

ZADOST_O_DUPLIKAT_RODNEHO_2 33 KB DOC (Word dokument) 2.9.2012

ZADOST_O_DUPLIKAT_UMRTNIHO_LISTU_1 40 KB DOC (Word dokument) 2.9.2012

duplikat_OL 37 KB DOC (Word dokument) 24.3.2013