english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výplata důchodů do zahraničí v době mimořádné pandemické situace

Nová informace ohledně podmínek výplaty důchodů do zahraničí - platnost opatření byla prodloužena do 30. června 2020.

Po dobu trvání této mimořádné situace, nejdéle do 30. 6. 2020 bude ČSSZ akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. Potvrzení o žití příjemce důchodu tedy jen vyplní, vlastnoručně podepíše, opatří datem a zašle ČSSZ.

S ohledem na to, že některé státy mohou dočasně omezit nebo dokonce zcela přerušit mezinárodní poštovní styk, mohou klienti takto vyplněná a podepsaná potvrzení o žití naskenovat a zaslat ČSSZ též elektronicky, tj. e-mailem na adresu posta@cssz.czFormuláře Potvrzení o žití v češtině a angličtině najdete zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam-eu

Upozorňujeme jen, že zasílání potvrzení o žití bez úředního ověření podpisu bude možné jen po dobu trvání nouzového stavu nebo jiných obdobných opatření přijatých v místě bydliště příjemce důchodu za účelem omezení šíření viru Covid-19.