english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální informace o vstupu a cestě do Austrálie a na Nový Zéland - UPDATE k 8.7.2021

Zde najdete aktuální informace o vstupu a cest do Austrálie a na Nový Zéland  - UPDATE 8.7.2021

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT  - Austrálie a Nový Zéland:

Shrnutí:

  • Cesty za účelem turistiky z většiny zemí nejsou povoleny, vstup do obou zemí je cizincům umožněn pouze, je-li udělena výjimka;
  • po  příjezdu je vyžadována 14-ti denní  karanténa v určeném zařízení, která je zpoplatněna,
  • cestování  je umožněno  pouze z omezeného výčtu zemí ( například mezi Austrálií a Novým Zélandem).

Austrálie a Nový Zéland v současnosti povolují vstup pouze omezenému okruhu osob, tj. občanům Austrálie/Nového Zélandu a osobám s trvalým pobytem a v případě Austrálie i jejich blízkým rodinným příslušníkům. V případě nutnosti cestovat u osob, které nespadají do kategorie občanů a trvalých rezidentů je potřeba před cestou zajistit výjimku k povolení vstupu, jak při cestách do Austrálie, tak při cestách na Nový Zéland. Vyjímky pro vstup jsou udělovány velmi omezeně. Cestující, kteří přicestují do Austrálie a na Nový Zéland mezinárodním letem, jsou povinni absolvovat 14 denní karanténu, která je zpoplatněna (orientačně: Austrálie 3 000 AUD  za osobu; Nový Zéland 3 100 - 5500 NZD za pokoj a poplatky  za případné další osoby ve stejném pokoji). 

Informaci o tranzitu v rámci Austrálie a Nového Zélandu naleznete v samostatném článku na našich webových stránkách

Vzhledem k měnícím se podmínkám, důrazně doporučujeme si před cestou ověřit podmínky odbavení  u letecké společnosti.

UPOZORŇUJEME, že karanténa je v Austrálii i na Novém Zélandu zpoplatněna.

Austrálie:

Vstup do Austrálie  je v současné době umožněn pouze  občanům, osobám s trvalým pobytem v Austrálii a jejich rodinným příslušníkům a cestujícím z Nového Zélandu.   V ostatních případech je nutné mít udělenou výjimku ke vstupu. Výjimky  jsou povolovány pouze ve velmi omezených případech. Více informací zde.

Každý, kdo vstoupí do Austrálie je povinen absolvovat 14-denní karanténu (karanténa v učených zařízeních). Více viz informace Ministerstva zdravotnictví Austrálie. V případě delších mezinárodních tranzitů  je možné požádat o výjimku z povinnosti absolvovat celý karanténní pobyt.   Všichni cestující do Austrálie jsou povinni před  nástupem do letadla předložit negativní PCR test, ne starší než 72 hodin. Bez tohoto testu nebudou cestující vpuštěni na palubu letadla. Povinnost předložení negativního testu se týká všech osob nad 5 let. Aktuální informace ověřte u letecké společnosti před započetím cesty. 

Nový Zéland:

Vstup na Nový Zéland  je v současné době umožněn pouze  občanům a osobám s trvalým pobytem na NZ  a  cestujícím z omezeného výčtu zemí ( např. Austrálie). V ostatních případech je nutné mít udělenou výjimku ke  vstupu. Výjimky  jsou povolovány pouze ve velmi omezených případech (pracovníci v kritických infrastrukturách, zdravotníci apod.).  Více informací zde.

Stejně jako v Austrálii, i na Novém Zélandu musí všichni, kteří vstupují, absolvovat 14-denní karanténu (self-quarantine nebo karanténa ve vládních zařízeních). Zároveň je každý povinen absolvovat  testování na  Covid-19 a to 0./1. den po příjezdu a následně 3. a 12. den po příjezdu. Výjímku mají cestující z Austrálie ( více informací zde). Cestující na Nový Zéland jsou povinni si před odletem zajistit voucher pro místo v karanténě v rámci tzv. Managed Isolation Allocation System. Více ke karanténě a testování naleznete zde. Voucher je vyžadován u všech cestujících. Bez tohoto  voucheru nebudou cestující vpuštěni na palubu letadla. 

Cestování mezi Austrálií a Novým Zélandem (Trans Tasman bubble) – praktické informace

Dne 19. dubna 2021 bylo umožněno cestování mezi Austrálií a Novým Zélandem, v rámci tzv. Trans Tasman bubble. Cestování je v rámci tohoto opatření umožněno všem cestujícím, tj. i osobám, které na Novém Zélandu a v Austrálii pobývají na základě dlouhodobých víz /včetně Working holiday visa/. Na cestování v rámci Trans Tasman bubble se nevztahuje povinná karanténa, pokud cestující před cestou strávil alespoň 14 dnů v Austrálii nebo na Novém Zélandu.

Upozorňujeme, že cestující, kteří cestují do Austrálie musí mít pro vstup předem zajištěné e-visitor visa (viz zde), pokud nemají umožněný vstup na základě již dříve uděleného víza do Austrálie. V případě Nového Zélandu je nutné mít před odletem zajištěnu NZeTA (zde), pokud již toto povolení ke vstupu nemají nebo již není platné.

Podání žádosti žadatelů z Nového Zélandu o nové cestovní doklady na Generálním konzulátu v Sydney

Zájemci o podání žádosti o nový cestovní doklad z Nového Zélandu mohou v současnosti žádost na Generálním konzulátu podat. Žádosti budou přijímány standardně v úředních hodinách úřadu, na základě předchozí domluvy je možné žádost podat i mimo ně. Prosíme, aby všichni zájemci kontaktovali náš úřad na adrese passports_sydney@mzv.cz, abychom mohli vyjít vstříc všem zájemcům a rezervovat termín pro podání žádosti. Ve Vaší zprávě indikujte, prosím, plánovaný termín Vaší návštěvy. Děkujeme za pochopení.

2. DOPRAVA:  

V současnosti jsou komerční spoje z Austrálie a Nového Zélandu limitovány, nicméně existují. Spoje z Austrálie  nabízí například Společnost Qatar Airways, příp. společnost Emirates (omezeně).  V případě tranzitu přes jinou zemi je nutné ověřit podmínky pro navazující cestu do ČR.  Informace naleznete na webové stránce příslušného zastupitelského úřadu ČR v dané zemi (nejčastěji VídeňBerlín), letecké společnosti nebo oficiálních institucí tranzitní země. Dále na stránkách Ministerstva zaraničních věcí zde.

Australští občané, osoby s trvalým pobytem a osoby s dvojím občanstvím musí před odletem zažádat o výjimku k vycestování z Austrálie

Vzhledem k měnícím se podmínkám, důrazně doručujeme si před cestou ověřit podmínky odbavení  u letecké společnosti.

 Vnitrostátní dopravy funguje.  V případě výskytu onemocnění Covid-19 dochází k  uzavírání hranic mezi jednotlivým státy, i v rámci Austrálie.  Aktuální podmínky je nutné průběžně sledovat.

Přehled  aktuálních  opatření  pro jednotlivé státy v Austrálii naleznete zde.

Přehled aktuálních opatření na novém Zélandu naleznete  zde.

 

3. Opatření:

Aktuální informace o  opatřeních v Austrálii  naleznete zde. 

Aktuální informace o opatřeních na Novém Zélandu naleznete  zde.

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:   
 

Austrálie: Australská vládaMinisterstvo vnitra/Imigrační úřad, Ministerstvo zdravotnictví. Doporučujeme stáhnutí mobilní aplikace Australia COVID19 s aktuálními informacemi o vývoji případů COVID19, informacemi o cestování, vízech, finanční podpoře australské vlády, karanténě a vstupu a pobytu v Austrálii a jednotlivých státech a teritoriích, a nově i mobilní aplikace COVIDSafe, která umožňuje sledování kontaktů majitele mobilního zařízení s osobami s pozitivním testem na COVID19. 

Nový Zéland: NZ vládaNZ ImmigrationNZ ministerstvo zdravotnictvíInformace o karanténě  a testování

Generální konzulát České republiky v Sydney:  veškeré kontakty naleznete zde.

5. NÁVRAT DO ČR

Z hlediska  epidemiologického jsou Austrálie a Nový Zéland na seznamu  států s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (zelená barva).

Od 9.7.2021 dochází k výrazné změně ohledně  povinností  pro příjezd z hlediska vyplnění příjezdového formuláře a předložení negativního testu na Covid-19:

Příjezdový formulář:

Všichni cestující (tj. i z Austrálie a Nového Zélandu) musí  před cestou vyplnit  Příjezdový formulář a tímto  se prokázat při cestě.  

PCR/ Antigenní testy:

Občané třetích zemí, mají povinnost disponovat před cestou potvrzením antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).

Občané ČR a jejich rodinní příslušníci a cizinci s povoleným pobytem na území ČR mohou  test absolvovat až do 5 dní od příjezdu do ČR.  Pro tuto kategorii osob platí výjimky v případě, že jsou plně očkováni a  přeloží certifikát vydaný Austrálií nebo Novým Zélandem, pokud uplynulo min. 14 dní od druhé dávky.

Podrobné informace, včetně jednotlivých výjimek z povinnosti předložit negativní test naleznete na  webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí zde

Bez ohledu na uvedené výjimky  z předložení negativního testu je však potřeba ověřit podmínky pro přepravu u zvoleného dopravce  a případné podmínky země tranzitu.

 

6. FUNGOVÁNÍ ČESKÝCH ÚŘADŮ

České úřady v Austrálii a na Novém Zélandu (Generální konzulát v SydneyVelvyslanectví v Canbeře, honorární konzuláty v Aucklandu, Queenstownu, Brisbane, Adelaide, Melbourne a Hobartu) FUNGUJÍ.