english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální informace o vstupu do České republiky a cest do Austrálie a na Nový Zéland - UPDATE k 1.10.2020

Postupujeme aktuální informace o vstupu do České republiky a cest do Austrálie a na Nový Zéland - UPDATE 1.10.2020

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY, VSTUP DO ČESKÉ REPUBLIKY:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR i nadále doporučuje českým občanům cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Pokud se pro cestu do zahraničí přesto rozhodnete, důrazně doporučujeme před zahájením cesty registraci v systému DROZD. Zkontrolujte, prosím, i aktuální informace ohledně možnosti vstupu, pobytu a cestování do zemí Vaší finální destinace, včetně zemí, přes které budete tranzitovat. 

Vláda ČR rozšířila okruh cizinců, kteří mohou za jasně stanovených podmínek vstoupit na území Česka (mezi tyto osoby se řadí i osoby, které minimálně v posledních 14 dnech před vstupem do ČR trávily v Austrálii nebo na Novém Zélandu). Informace o podmínkách vstupu do ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra

Podrobné informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, včetně odpovědí na nejčastější otázky občanů k cestování do ČR a Ministerstva vnitra ČR


2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Austrálie a Nový Zéland v současnosti povolují vstup pouze omezenému okruhu osob, tj. občanům Austrálie/Nového Zélandu a osobám s trvalým pobytem a v případě Austrálie i jejich blízkým rodinným příslušníkům. V případě nutnosti cestovat u osob, které nespadají do kategorie občanů a trvalých rezidentů je potřeba před cestou zajistit výjimku k povolení vstupu, jak při cestách do Austrálie, tak při cestách na Nový Zéland). Cestující, kteří přicestují do Austrálie a na Nový Zéland mezinárodním letem, jsou povinni absolvovat 14 denní karanténu, která je zpoplatněna (orientačně 3 000 AUD). 

Informaci o tranzitu v rámci Austrálie a Nového Zélandu naleznete v samostatném článku na našich webových stránkách

Z důvodu uzavření hranic mezi NSW a Victorií je nutné mít k cestování z Victorie (pouze za účelem nástupu do letadla v Sydney) zajištěno vstupní povolení, tvz. Entry PermitO povolení se žádá elektronicky; odpověď je zaslána ihned po odeslání žádosti. Rovněž cestování mezi ostatními státy a teritorii je limitované a v mnoha případech podmíněné povinnou 14 denní karanténou. 

Pro vstup na Nový Zéland je nově nutné zajistit voucher pro místo v karanténě v rámci tzv. Managed Isolation Allocation System. Voucher bude vyžadován u všech cestujících, kteří budou cestovat na Nový Zéland po 3. listopadu. Zajištění voucheru je doporučováno i před tímto datem (pokud cestující nebude mít místo v karanténě zajištěno, musí počítat s delší dobou vyřízení jeho imigračních záležitostí). Po 3.11. 2020 nebudou cestující bez voucheru vpuštěni na palubu letadla. 

3. DOPRAVA:  
 

V současnosti jsou komerční spoje z Austrálie a Nového Zélandu limitovány, nicméně existují. V případě nutnosti cesty doporučujeme společnost Qatar Airways, která doposud nabízí spoje z Austrálie. Spojení obnovuje i společnost Emirates. V současnosti lze zajistit lety až do Prahy; vzhledem k limitaci počtu letů nicméně při hledání spoje doporučujeme využíti i jiné destinace než Praha (nejčastěji Vídeň, Frankfurt, Mnichov). Podmínky pro navazující cestu do ČR u jiného letiště a pro tranzit ověřte, prosím, vždy na webové stránce příslušného zastupitelského úřadu ČR v dané zemi (nejčastěji Vídeň, Berlín), letecké společnosti nebo oficiálních institucí tranzitní země. 

Pokud necestujete přímo do Prahy, doporučujeme rovněž vytisknout dokumenty pro tranzit (potvrzení možnosti tranzitu přes Rakousko a Německo, nóta velvyslanectví SRN pro cestu přes SRN), které mohou být vyžadovány při odbavení.

REPATRIAČNÍ LETY ostatních zemí EU z Austrálie a Nového Zélandu byly UKONČENY. 

Australští občané, osoby s trvalým pobytem a osoby s dvojím občanstvím musí před odletem zažádat o výjimku k vycestování z Austrálie

4. OPATŘENÍ:

S platností od 1.7.2020: pokud osoby vstupující na území ČR trávily posledních 14 dnů v Austrálii nebo na Novém Zélandu (země z epidemiologického hlediska „zelené“) a nepobývaly v jiných zemích „červeně“ označených více než 12 hodin, NEMUSÍ předkládat negativní test na COVID19 a NEMUSÍ ani absolvovat 14 denní karanténu. 

Bližší informace o karanténě a vstupu jsou k nalezení zde

Austrálie: Každý, kdo vstoupí do Austrálie je povinen absolvovat 14 denní karanténu (self-isolation nebo karanténa v učených zařízeních). Více viz informace Ministerstva zdravotnictví Austrálie. V případě delších mezinárodních tranzitů (např. z Nového Zélandu) je možné požádat o výjimku z povinnosti absolvovat celý karanténní pobyt. UPOZORŇUJEME, že karanténa je v Austrálii i na Novém Zélandu zpoplatněna

Nový Zéland: Stejně jako v Austrálii, i na Novém Zélandu musí všichni, kteří vstupují, absolvovat 14denní karanténu. (self-quarantine nebo karanténa ve vládních zařízeních). Více ke karanténě viz Ministerstvo zdravotnictví NZ.       


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:   
 

Austrálie: Australská vláda, Ministerstvo vnitra/Imigrační úřad, Ministerstvo zdravotnictví. Doporučujeme stáhnutí mobilní aplikace Australia COVID19 s aktuálními informacemi o vývoji případů COVID19, informacemi o cestování, vízech, finanční podpoře australské vlády, karanténě a vstupu a pobytu v Austrálii a jednotlivých státech a teritoriích, a nově i mobilní aplikace COVIDSafe, která umožňuje sledování kontaktu majitele mobilního zařízení s osobami s pozitivním testem na COVID19. 

Nový Zéland: NZ vláda, NZ Immigration, NZ ministerstvo zdravotnictví 

 

6. FUNGOVÁNÍ ČESKÝCH ÚŘADŮ

České úřady v Austrálii a na Novém Zélandu (Generální konzulát v Sydney, Velvyslanectví v Canbeře, honorární konzuláty v Aucklandu, Queenstownu, Brisbane, Adelaide, Melbourne a Hobartu) FUNGUJÍ, byť v upraveném režimu, podle místních opatření a nařízení.