english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální informace o vstupu a cestě do Austrálie a na Nový Zéland a cestě do České republiky- UPDATE k 05.02.2021

Zde najdete aktuální informace o vstupu a cest do Austrálie a na Nový Zéland  a cestě do České republiky - UPDATE 05.02.2021

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY, VSTUP DO ČESKÉ REPUBLIKY:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR i nadále doporučuje českým občanům cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Pokud se pro cestu do zahraničí přesto rozhodnete, důrazně doporučujeme před zahájením cesty registraci v systému DROZD. Zkontrolujte, prosím, i aktuální informace ohledně možnosti vstupu, pobytu a cestování do zemí Vaší finální destinace, včetně zemí, přes které budete tranzitovat. 

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření, kterým se dále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR, upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.

Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Podrobné informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, včetně odpovědí na nejčastější otázky občanů k cestování do ČR a Ministerstva vnitra ČR

Informace o podmínkách vstupu do ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra. Do České republiky mohou  cizinci přicestovat pouze z nezbytných důvodů. Důvody přicestování nesmí být v rozporu s výjimkami stanovenými v aktuálním ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

 


2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Austrálie a Nový Zéland v současnosti povolují vstup pouze omezenému okruhu osob, tj. občanům Austrálie/Nového Zélandu a osobám s trvalým pobytem a v případě Austrálie i jejich blízkým rodinným příslušníkům. V případě nutnosti cestovat u osob, které nespadají do kategorie občanů a trvalých rezidentů je potřeba před cestou zajistit výjimku k povolení vstupu, jak při cestách do Austrálie, tak při cestách na Nový Zéland. Cestující, kteří přicestují do Austrálie a na Nový Zéland mezinárodním letem, jsou povinni absolvovat 14 denní karanténu, která je zpoplatněna (orientačně: Austrálie 3 000 AUD  za osobu; Nový Zéland 3 100 NZD za pokoj a poplatky  za případné další osoby ve stejném pokoji). 

Cestující do Austrálie (počínaje od 22. ledna 2021) jsou povinni před  nástupem do letadla předložit negativní PCR test, ne starší než 72 hodin. Bez tohoto testu nebudou cestující vpuštěni na palubu letadla. Povinnost předložení negativního testu se týká všech osob nad 5 let.

Informaci o tranzitu v rámci Austrálie a Nového Zélandu naleznete v samostatném článku na našich webových stránkách

Pro vstup na Nový Zéland je nutné zajistit voucher pro místo v karanténě v rámci tzv. Managed Isolation Allocation System. Voucher je vyžadován u všech cestujících. Bez tohoto  voucheru nebudou cestující vpuštěni na palubu letadla. 

Vzhledem k měnícím se podmínkám, důrazně doručujeme si před cestou ověřit podmínky odbavení  u letecké společnosti.

3. DOPRAVA:  

V současnosti jsou komerční spoje z Austrálie a Nového Zélandu limitovány, nicméně existují. Spoje z Austrálie  nabízí například Společnost Qatar Airways. příp. společnost Emirates (omezeně). V současnosti lze zajistit lety až do Prahy; vzhledem k limitaci počtu letů nicméně při hledání spoje doporučujeme využíti i jiné destinace než Praha (nejčastěji Vídeň, Frankfurt, Mnichov). Podmínky pro navazující cestu do ČR u jiného letiště a pro tranzit ověřte, prosím, vždy na webové stránce příslušného zastupitelského úřadu ČR v dané zemi (nejčastěji VídeňBerlín), letecké společnosti nebo oficiálních institucí tranzitní země. 

Pokud necestujete přímo do Prahy, doporučujeme rovněž vytisknout dokumenty pro tranzit (potvrzení možnosti tranzitu přes Rakousko a Německo, nóta velvyslanectví SRN pro cestu přes SRN), které mohou být vyžadovány při odbavení.

REPATRIAČNÍ LETY ostatních zemí EU z Austrálie a Nového Zélandu byly UKONČENY. 

Australští občané, osoby s trvalým pobytem a osoby s dvojím občanstvím musí před odletem zažádat o výjimku k vycestování z Austrálie

Vzhledem k měnícím se podmínkám, důrazně doručujeme si před cestou ověřit podmínky odbavení  u letecké společnosti.

4. Opatření pro vstup do České republiky:

Informace o  vstupu do České republiky naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

5.  Vstup na území Austrálie a Nový Zéland

Austrálie:

Vstup na Austrálie  je v současné době umožněn pouze  občanům, osobám s trvalým pobytem a jejich rodinným příslušníkům.  V ostatních případech je nutné mít udělenou vyjímku ke vstupu. Vyjímky  jsou povolovány pouze ve velmi omezených případech. Více informací zde.

Každý, kdo vstoupí do Austrálie je povinen absolvovat 14-denní karanténu (self-isolation nebo karanténa v učených zařízeních). Více viz informace Ministerstva zdravotnictví Austrálie. V případě delších mezinárodních tranzitů (např. z Nového Zélandu) je možné požádat o výjimku z povinnosti absolvovat celý karanténní pobyt.   Všichni cestující (starší 5 let) do Austrálie jsou počínaje od 22. ledna 2021 povinni před  nástupem do letadla předložit negativní PCR test, ne starší než 72 hodin.

Nový Zéland:

Vstup na Nový zéland  je v současné době umožněn pouze  občanům a osobám s trvalým pobytem. V ostatních případech je nutné mít udělenou vyjímku ke  vstupu. Vyjímky  jsou povolovány pouze ve velmi omezených případech (pracovníci v kritických infrastrukturách, zdravotníci apod.).  Více informací zde.

Stejně jako v Austrálii, i na Novém Zélandu musí všichni, kteří vstupují, absolvovat 14-denní karanténu (self-quarantine nebo karanténa ve vládních zařízeních). Zároveň je každý povinnen absolvovat  testování na  Covid-19 a to 0./1. den po příjezdu a následně 3. a 12. den po příjezdu. Cestující na Nový Zéland jsou povinni si před odletem zajistit voucher pro místo v karanténě v rámci tzv. Managed Isolation Allocation System. Více ke karanténě a testování viz Ministerstvo zdravotnictví NZ.

UPOZORŇUJEME, že karanténa je v Austrálii i na Novém Zélandu zpoplatněna.


6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:   
 

Austrálie: Australská vládaMinisterstvo vnitra/Imigrační úřad, Ministerstvo zdravotnictví. Doporučujeme stáhnutí mobilní aplikace Australia COVID19 s aktuálními informacemi o vývoji případů COVID19, informacemi o cestování, vízech, finanční podpoře australské vlády, karanténě a vstupu a pobytu v Austrálii a jednotlivých státech a teritoriích, a nově i mobilní aplikace COVIDSafe, která umožňuje sledování kontaktu majitele mobilního zařízení s osobami s pozitivním testem na COVID19. 

Nový Zéland: NZ vládaNZ ImmigrationNZ ministerstvo zdravotnictví 

 

7. FUNGOVÁNÍ ČESKÝCH ÚŘADŮ

České úřady v Austrálii a na Novém Zélandu (Generální konzulát v SydneyVelvyslanectví v Canbeře, honorární konzuláty v Aucklandu, Queenstownu, Brisbane, Adelaide, Melbourne a Hobartu) FUNGUJÍ.