english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika uspěla ve volbách do Rady OSN pro lidská práva

Dne 12. října 2018 byla ČR na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku výraznou většinou hlasů zvolena členem Rady OSN pro lidská práva (RLP) na období 2019-2021. Zvolení je výsledkem několikaleté práce české diplomacie a je v souladu s programovým prohlášením vlády jednoznačným závazkem pro další směřování lidskoprávní politiky ČR do budoucna. Prostřednictvím členství v RLP si ČR uchová viditelnou roli v OSN.

ČR naváže na přecházející členství v letech 2011-2014, resp. 2006–2007 a využije vybudovaného renomé k zapojení do práce Rady OSN pro lidská práva. V souladu s Koncepcí podpory lidských práv a transformační spolupráce věnuje ČR tradičně vysokou pozornost situacím v zemích, které systematicky závažným způsobem porušují lidská práva. ČR bude vystupovat jako aktivní země usilující o lidskou důstojnost včetně ochrany lidských práv a podpory demokracie po celém světě. Mezi hlavní priority českého působení bude patřit téma participace ve veřejných a politických záležitostech. ČR bude i nadále podporovat fungování univerzálního periodického přezkumu stavu lidských práv a aktivně se zapojí do reformních snah směřujících k posílení Rady OSN pro lidská práva a zvýšení její efektivity.

Rada pro lidská práva je hlavním politickým mezivládním orgánem OSN, zřízeným Valným shromážděním OSN, zodpovědným za prosazování respektu k ochraně lidských práv. Jedná v Ženevě v rámci řádných zasedání vždy třikrát ročně po dobu deseti týdnů. Schází se rovněž na žádost svých členů při zvláštních zasedáních o závažných lidskoprávních situacích. Navíc třikrát ročně vždy po dvou týdnech zasedá ve formátu pracovní skupiny k univerzálnímu periodickému přezkumu, kdy si státy navzájem udělují doporučení ke zlepšení stavu lidských práv. Ve volbách do RLP dochází k obměně jedné třetiny z celkového počtu 47 členů. Ti jsou voleni na tříleté funkční období dle stanoveného regionálního klíče.