english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Delegace Stálé komise Senátu Parlamentu České republiky navštívila Austrálii

Ve dnech 24. března až 2. dubna pobývala v Austrálii delegace Stálé komise Senátu Parlamentu České republiky ve složení: 1. místopředseda Senátu Parlamentu a člen uvedené komise senátor MUDr. Přemysl Sobotka, předseda komise senátor PhDr. Tomáš Grulich, místopředsedkyně komise senátorka RNDr. Jitka Seitlová a tajemnice komise paní Bronislava Vacková. Delegaci po celou dobu návštěvy v Austrálii doprovázel velvyslanec ČR v Austrálii Ing. Martin Pohl.

Delegace absolvovala v Perthu, v Canbeře, v Sydney a v Melbourne celou sérii přijetí a setkání jak s představiteli krajanské diaspory (v Austrálii žije v současné době cca 35 tisíc českých občanů, včetně krátkodobých návštěvníků), tak u zákonodárců jednotlivých států Austrálie i Australského společenství, čímž byly splněny hlavní cíle návštěvy.

Při jednáních s představiteli australských parlamentů delegace děkovala Austrálii za otevřenost, se kterou přijímala exulanty z bývalého Československa již od konce 40. let minulého století a zdůrazňovala, že Česká republika má zájem na udržení kontaktů s krajany žijícími v zahraničí, protože je považuje za své přirozené vyslance. Také byly diskutovány otázky legální i nelegální migrace. Návštěva rovněž deklarovala zájem České republiky na uzavření smlouvy o pracovních dovolených, která umožní mladým lidem z obou zemí cestovat a legální prací kompenzovat alespoň částečně náklady na cestování.

Při setkáních s představiteli krajanských organizací, kterých se uskutečnilo celkem šest (po dvou v Sydney a v Melbourne a po jednom v Perthu a Canbeře), ale i při setkáních s českými pedagogy, studenty a žáky, se diskuze týkala zejména možností zlepšení vztahu státu k českým občanům, kteří se rozhodli žít v zahraničí. Delegace deklarovala jednoznačný zájem ČR na udržení kontaktů nejenom s českými občany, kteří odešli z bývalého Československa během totalitní doby z politických důvodů, ale i s českými občany, kteří odešli z České republiky v posledních letech. Diskuze se týkala rovněž velmi praktických problémů, které vytvářejí bariéry mezi českým státem a občany žijícími v zahraničí.

Návštěva senátní delegace v Austrálii jednoznačně přispěla k pocitu krajanů žijících na tomto nejmenším kontinentě, že nejsou zapomenuti a napomohla k upevnění jejich vztahu k ČR. Velkým přínosem byla i artikulace konkrétních existujících bariér, které mezi jednotlivcem, občanem ČR žijícím v Austrálii, a Českou republikou stojí. Některé z těchto bariér již byly překonány – viz změna zákona o státním občanství, ale některé výrazné bariéry stále trvají - apel na změnu zákona o cestovních dokladech je silný.

 

Galerie


Senátní delegace v Austrálii (3/2015)