english  česky 

rozšířené vyhledávání

Kurzy a aktivity pro krajanskou komunitu

Na pětadvacetiletou tradici Letní školy slovanských studií navázal svým založením v roce 1993 Kabinet češtiny pro cizince FF MU. Rozšiřujícímu se zájmu o bohemistiku však již neodpovídaly pouze měsíční kurzy, a tak byla výuka češtiny rozšířena o nové formy studia.

Bližší informace o Kabinetu češtiny pro cizince najdete zde .