english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © MZV/MFA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministři Petříček a Zaorálek podepsali memorandum o prezentaci českého kulturního bohatství v zahraničí

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček  a ministr kultury Lubomír Zaorálek podepsali ve středu 16. září 2020 memorandum o spolupráci obou rezortů při podpoře a koordinaci prezentace české kultury v zahraničí. Podpisem memoranda ministři potvrdili důležitost role kultury v politice vnějších vztahů České republiky a zavázali se k zefektivnění spolupráce českých institucí na projektech v zahraničí.

Kultura je často prvním velvyslancem dané země v zahraničí a má nezastupitelnou úlohu při posilování dobrého jména státu. Nově deklarovaná spolupráce ministerstev kultury a zahraničních věcí má rozvíjet kulturní diplomacii ve všech jejích aspektech se zájmem nejlepšího možného uplatnění české kultury v zahraničí.

„Je nepochybné, že česká kultura patří k našim nejlepším vývozním artiklům. Ministerstvo zahraničních věcí se prostřednictvím své sítě zastupitelských úřadů a ve spolupráci s příspěvkovou organizací Česká centra snaží co nejlépe využívat svých možností při prosazování národních zájmů, ke kterým vytváření dobrého obrazu České republiky bezpochyby patří. Společně s panem ministrem Zaorálkem proto pevně věřím, že podpis tohoto memoranda o spolupráci povede k ještě lepší koordinaci a větší efektivitě při zahraniční prezentaci jak české kultury, tak i České republiky jako celku,“ uvedl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

 „Od začátku mého působení na Ministerstvu kultury mluvím o nutnosti posílit prezentaci naší kultury v zahraniční, proto jsem rád, že podpisem tohoto memoranda obě ministerstva tento zájem jasně deklarují. Pravda, aktuální situace způsobena pandemii covid-19 nám kulturní výměnu značně znemožnila. Nicméně je nutné si stanovit parametry pro budoucí prezentaci naší kultury v zahraničí, jakmile pandemie odezní a my se budeme moci vrátit k normálu,“ dodal ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Memorandum vytyčuje oblasti spolupráce zejména v rámci kulturních a kreativních průmyslů, které již nyní přispívají k rozvoji ekonomiky a v budoucnosti budou získávat na významu. Oba resorty se proto v Memorandu zavazují mimo jiné k propagaci Česka jako destinace vhodné k natáčení filmů a podpoře české literatury v překladu v zahraničí. Ministerstva budou podporovat prezentaci českých umělců na významných mezinárodních veletrzích, stejně jako propagovat české památky a tradiční umění i řemeslo. Nově deklarovaná spolupráce zahrnuje i podporu kulturních aktivit krajanských spolků v zahraničí a realizaci projektů ekonomické diplomacie (PROPED). V rámci těchto projektů realizují zastupitelské úřady ČR v zahraničí sektorové prezentace českých podnikatelů v zahraničí v mnoha oborech včetně kreativního průmyslu a kulturní prezentace. Součástí může být i představení českých uměleckých těles v zahraničí nebo propagace českých filmů a jiných kulturních či uměleckých děl.

Oba ministři si od podepsání Memoranda slibují ucelenější působení České republiky při prezentaci kultury v zahraničí, které bude posilovat nejen dobré jméno naší země, ale zároveň pozitivně přispěje k rozvoji ekonomických a politických vztahů se zahraničím.