english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabídka stáže na Velvyslanectví ČR v Canbeře

Velvyslanectví ČR v Canbeře vypisuje výběrové řízení na studijní stáž pro posluchače českých nebo zahraničních vysokých škol v bakalářském, magisterském nebo navazujícím doktorském studijním programu (a to i pro absolventy nejpozději do jednoho roku po ukončení studia).

Obsah stáže:

  • Seznámení se s fungováním zastupitelského úřadu, rozšíření znalostí v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů;
  • Sledování ČR/EU – AUS vztahů a politického vývoje v zemích akreditace, rešerše a analýza zahraničně-politických témat, příprava podkladů, participace na přípravě kulturních akcí, doprovod diplomatů na jednání/recepce, účast na odborných seminářích, apod.

Postup pro přijetí:

V první fázi doporučujeme spojit se se ZÚ přes canberra@embassy.mzv.cz a zaslat vyplněný dotazník k žádosti o umožnění studijní stáže, motivační dopis a životopis, včetně navrhované délky a termínu stáže.  ZÚ Canberra žádost vyhodnotí, a pokud ji bude považovat za termínově vhodnou a obsahově přínosnou, spojí se s uchazečem, který následně dodá následující dokumenty:

  • Kopii OP nebo CP
  • Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání / Potvrzení o studiu
  • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  • Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti
  • Souhlas se zpracováním osobních dat

Podmínky:

  • Anglický jazyk minimálně na úrovni C1, odborný zájem o stáž a trestní bezúhonnost.
  • Žádost o stáž je nutno zaslat na ZÚ nejpozději 8 týdnů před předpokládaným zahájením stáže.
  • Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, ubytování, strava, apod.) si hradí stážista sám nebo prostřednictví vysílající organizace. Délka stáže je individuální s ohledem na potřeby ZÚ Canberra.

přílohy

Dotazník zájemce o stáž na ZÚ nebo MZV 20 KB DOC (Word dokument) 3.4.2009