english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Canbeře, Australské společenství, podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”),

o z n a m u j e : 

 1.  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
  dne 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin (pátek) a
  dne 21. října 2017 od   8:00 do 14:00 hodin (sobota).

   
 2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 108 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Canbeře,
  8 Culgoa Circuit, O´Malley, Austrálie

  pro voliče,
  kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 108, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Australské společenství.
   
 3. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).
   
 4. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách), tj. do neděle 10. září 2017.
   
 5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).
   
 6. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).
   
 7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.


V Canbeře dne 28. 8. 2017                   

Ing. Martin Pohl     
vedoucí zastupitelského úřadu                                                     

přílohy

Oznámení o volbách do PSP ČR - ZÚ Canberra 935 KB PDF (Acrobat dokument) 5.9.2017