english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny - 8. a 9. říjen 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  se budou  konat 8. a 9. října 2021.  Pro možnost hlasování na zastupitelském úřadě je potřeba včasné zapsání do seznamu voličů nebo disponovat ke dni voleb voličským průkazem.

Volebními dny jsou pátek 8. října 2021, sobota 9. října 2021.

V nadcházejících volbách voliči v zahraničí volí kandidáty z Ústeckého kraje, který byl dne 7. ledna 2021 vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje zákon zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Canbeře nebo Generálním konzulátem ČR v Sydney těm voličům, kteří na jeden z těchto úřadů doručí písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (formulář žádosti naleznete ZDE), doloženou originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v Austrálii, na Novém Zélandu nebo dalších zemích akreditace velvyslanectví a generálního konzulátu (Fidži, Tonga, Cookovy ostrovy, Vanuatu, Samoa, Šalamounovy ostrovy).  

Žádost musí být doručena velvyslanectví nebo generálnímu konzulátu do 28. srpna 2021. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném velvyslanectvím v Canbeře nebo generálním konzulátem v Sydney, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku úřadu, kde je zapsán (Canberra nebo Sydney).

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím nebo generálním konzulátem bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, bude nutné žádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů tam, kde je veden. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

Informace k zápisu do zvláštního seznamu voličů a vyškrtnutí z tohoto seznamu, včetně potřebných formulářů naleznete zde.

Níže naleznete podrobné informace k nadcházejícím o volbám:

Hlasování na voličský průkaz

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských úřadech ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Důležité termíny k volbám do Poslanecké sněmovny 2021:

v současnosti             
Možnost podávání žádostí o zapsání do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví nebo generálního konzulátu

Možnost podání  žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

29. srpna 2021              
Konec přijímání žádostí o zapsání do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví  nebo generálního konzulátu

V případě dalších dotazů kontaktuje, prosím, Velvyslanectví ČR v Canbeře (canberra@embassy.mzv.cz) nebo Generální konzulát ČR v Sydney (sydney@embassy.mzv.cz).

přílohy

ZSV Canberra 46 KB DOC (Word dokument) 29.7.2021

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 34 KB PDF (Acrobat dokument) 25.10.2010

Hlasování na voličský průkaz 20 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.6.2021

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny... 21 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.6.2021

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských úřadech... 34 KB DOC (Word dokument) 21.6.2021