english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny - 8. a 9. říjen 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  se budou  konat 8. a 9. října 2021.  Pro možnost hlasování na zastupitelském úřadě je potřeba včasné zapsání do seznamu voličů nebo disponovat ke dni voleb voličským průkazem.

Volebními dny jsou pátek 8. října 2021, sobota 9. října 2021. V pátek  začíná hlasování  ve 14.00 hodin a končí  ve 22.00 hodin. V sobotu začíná hlasování v 8:00 hodin a končí  ve 14.00 hodin.

Vzhledem k současným restrikcím v Austrálii  v souvislostí s epidemií Covid-19 doporučujeme voličům, aby si před cestou na velvyslanectví vytiskli Písemné potvrzení k volbám (PDF, 143 KB), že voleb je nutné  se účastnit osobně.

U voleb bude nutné, aby volič předložit platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz.

V nadcházejících volbách voliči v zahraničí volí kandidáty z Ústeckého kraje, který byl dne 7. ledna 2021 vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje zákon zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Canbeře nebo Generálním konzulátem ČR v Sydney těm voličům, kteří na jeden z těchto úřadů doručí písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (formulář žádosti naleznete ZDE), doloženou originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v Austrálii, na Novém Zélandu nebo dalších zemích akreditace velvyslanectví a generálního konzulátu (Fidži, Tonga, Cookovy ostrovy, Vanuatu, Samoa, Šalamounovy ostrovy).  

Žádost musí být doručena velvyslanectví nebo generálnímu konzulátu do 28. srpna 2021. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném velvyslanectvím v Canbeře nebo generálním konzulátem v Sydney, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku úřadu, kde je zapsán (Canberra nebo Sydney).

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím nebo generálním konzulátem bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, bude nutné žádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů tam, kde je veden. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

Informace k zápisu do zvláštního seznamu voličů a vyškrtnutí z tohoto seznamu, včetně potřebných formulářů naleznete zde.

Níže naleznete podrobné informace k nadcházejícím o volbám:

Hlasování na voličský průkaz

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských úřadech ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

​Důležité termíny k volbám do Poslanecké sněmovny 2021:

29. srpna 2021, 16.00 hodin              
Konec přijímání žádostí o zapsání do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví  nebo generálního konzulátu

8.  září 2021

Uzavření zvláštních volebních seznamů na zastupitelském úřadu.

23. září - 6 října 2021

Vydávání voličských průkazů.

1. října 2021

Konec lhůty pro přijímání žádostí o vydání voličského průkazu v písemné formě

6. října 2021

Konec možnosti podat žádost o vyškrtnutí ze seznamu voličů.

Konec příjímání žádostí o  vydání voličského průkazu

 

V případě dalších dotazů kontaktuje, prosím, Velvyslanectví ČR v Canbeře (canberra@embassy.mzv.cz) nebo Generální konzulát ČR v Sydney (sydney@embassy.mzv.cz).

 Veškerá informace k volbám je možné čerpat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR k volbám: http://www.mvcr.cz/volby/.

přílohy

ZSV Canberra 46 KB DOC (Word dokument) 29.7.2021

Písemné potvrzení k volbám 142 KB PDF (Acrobat dokument) 1.10.2021

Hlasovani_na_volicsky_prukaz 20 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.10.2021

seznam_kandidatnich_listin_v_Usteckem_kraji 900 KB PDF (Acrobat dokument) 1.10.2021

Hlasovani_v_zahranici_ve_volbach_do_Poslanecke_snemovny_... 21 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.10.2021

Informace_o_zpusobu_hlasovani_na_zastupitelskem_urade 34 KB DOC (Word dokument) 1.10.2021

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 34 KB PDF (Acrobat dokument) 25.10.2010

Hlasování na voličský průkaz 20 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.6.2021

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny... 21 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.6.2021

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských úřadech... 34 KB DOC (Word dokument) 21.6.2021