english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu PSP ČR - 2. a 3. října 2020

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 61), pod číslem 169/2020 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020.
 

Volby se uskuteční v 27 volebních obvodech. Seznam volebních obvodů je k nalezení v příloze. Volební obvody Volby Senát 2020 (PDF, 44 KB)

Druhé kolo voleb do Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020.

Hlasování do Senátu probíhá POUZE ve volebních obvodech na území České republiky. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.

Volební zákon tedy nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Je ale možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí (tj. na zvláštním seznamu voličů vedených Generálním konzulátem ČR v Sydney), může požádat před volbami do Senátu tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 25. září 2020) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 30. září 2020 do 16 hod).

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz (resp. voličské průkazy pro obě kola volby) nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 17. září 2020) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Pro úplnost dodáváme, že prezident republiky stejným rozhodnutím současně vyhlásil i volby do zastupitelstev krajů.

Voliči nemohou ve volbách do zastupitelstev krajů hlasovat na zastupitelských úřadech, ani jim zastupitelský úřad nevydá pro tyto volby voličský průkaz. Ve volbách do zastupitelstev krajů mohou voliči hlasovat pouze na území České republiky ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu, a to v případě, že jde o voliče, u kterého je ve výpisu ze stálého seznamu voličů uvedena poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Takovému voliči bude ve volbách do zastupitelstev krajů umožněno hlasování, aniž by musel obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nebo v den voleb okrskové volební komisi předložit potvrzení o svém vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu. 

 

Rekapitulace termínů:

Již nyní:                        možnost zaslání žádosti o vydání voličského průkazu

25. září 2020              konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz

30. září 2020              konec lhůty pro osobní podání žádosti o voličský průkaz

17. září 2020               začíná možnost vydávání voličských průkazů

2. a 3.října 2020        první kolo voleb

9. a 10. října 2020     případné druhé kolo voleb

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na níže uvedené webové stránce Ministerstva vnitra ČR

přílohy

Volební obvody Volby Senát 2020 43 KB PDF (Acrobat dokument) 15.7.2020