english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas

Zde naleznete informaci k náležitostem podání žádosti o vydání cestovního pasu ČR s biometrickými prvky

Informace o cestovních pasech ČR s biometrickými prvky

Upozornění:
Žádosti o cestovní pas s platností na 10 let nelze v žádném případě nabírat poštou či prostřednictvím honorárních konzulátů ČR v Austrálii a na Novém Zélandu. Žadatel je povinen být osobně přítomen při podání žádosti přímo na zastupitelském úřadě.

Zastupování na základě plné moci je vyloučeno.

Zákonná lhůta pro zpracování a vydání nového cestovního pasu je 120 dnů. V praxi se lhůta pohybuje mezi 1-2 měsící od data podání kompletní žádosti.

Stávající vydané cestovní pasy ČR zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou.

Zákon dále stanoví nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

UPOZORŇUJEME, že ČR již nevydává tzv. pasy blesk (cestovní doklady bez biometrických údajů a strojově čitelné zóny). 

 


ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O CESTOVNÍ PAS ČR S BIOMETRICKÝMI PRVKY

Při podání žádosti nový cestovní pas ČR s biometrickými prvky žadatel již nevyplňuje formulář žádosti, ale pracovníci našeho konzulátu ji předvyplní a vytisknou na základě předložených dokladů a žadatel ji pouze potvrdí svým podpisem.

Postup při zpracování žádosti o cestovní pas České republiky

  1. Žadatel se musí dostavit osobně za účelem podání žádosti na zastupitelský úřad ČR v Austrálii (velvyslanectví ČR v Canbeře nebo generální konzulát ČR v Sydney).
  2. K žádosti musí žadatel doložit buď platný cestovní doklad, občanský průkaz, nebo platné osvědčení o státním občanství ČR (ne starší jednoho roku). V případě, že cestovní doklad žadatele není platný a žadatel nemá platné osvědčení o státním občanství, je nutné o tento doklad požádat. Žádost o cestovní doklad může být podána až poté, co je doklad o státním občanství zaslán. Žadatel rovněž doloží jednu fotografii.  (pozor, je vyžadována fotografie nestandardních rozměrů 5x7 cm).
  3. Při podání žádosti budou žadateli staršímu 12 let odebrány otisky prstů.

Pokud chce žadatel převzít cestovní doklad prostřednictvím honorárního konzulátu, je potřeba při podání žádosti doložit předplacenou obálku, ve které bude vystavený doklad zaslán příslušnému honorárnímu konzulátu k převzetí. 

Austrálie: Express post satchel + signature delivery sticker

Vyzvednutí cestovního dokladu

  1. Doklad lze osobně vyzvednout na úřadě, kde byla podána žádost (velvyslanectví ČR v Canbeře nebo generální konzulát ČR v Sydney).
  2. Doklad lze rovněž osobně vyzvednout na honorárním konzulátu, kam bude zaslán prostřednictvím předplacené zásilky, kterou zajistí žadatel při podání žádosti o cestovní doklad.
  3. Držitel nového cestovního dokladu před převzetím dokladu odevzdá stávající cestovní doklad a podepíše potvrzení o převzetí nového cestovního dokladu.

Poplatky za podání žádosti o cestovní doklad jsou hrazeny při podání žádosti POUZE V HOTOVOSTI.