english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní průkaz

Cestovní průkaz může zastupitelský úřad České republiky v Sydney vystavit pouze v naléhavých nouzových situacích, kdy žadatel potřebuje z vážných důvodů rychle cestovat do České republiky a nemá platný český cestovní pas, např. z důvodu odcizení nebo náhlé ztráty.

Cestovní průkaz může Konzulát České republiky v Sydney vystavit pouze v naléhavých nouzových situacích, kdy žadatel potřebuje z vážných důvodů rychle cestovat do České republiky a nemá platný český cestovní pas, např. z důvodu odcizení nebo náhlé ztráty.

Tento doklad muže být vystaven pouze občanům ČR a je určen pro přímou cestu z Austrálie/Nového Zélandu do ČR. Doba jeho platnosti je stanovena dle plánovaného data návratu do ČR maximálně však na 6 měsíců ode dne vystavení.

Žádost o cestovní průkaz se podává na příslušném formuláři, který na požádání zašleme poštou nebo faxem. Formulář může poskytnout rovněž honorární konzulát, jehož prostřednictvím lze žádost podat.

O zaslání tohoto formuláře požádejte nejlépe telefonicky na telefonním čísle +61 2 95810111. Čitelně vyplněný formulář je pak třeba zaslat zpět a přiložit 2 pasové fotografie, poplatek, případně fotokopie českých dokladů, potvrzujících Vaše české občanství (osvědčení o státním občanství ČR, fotokopie ztraceného pasu, kopie občanského průkazu s vyznačením českého občanství). Dále je nutno přiložit potvrzení o ztrátě či zničení cestovního dokladu (policejní zpráva, event.čestné prohlášení).

Pro ověření Vaší totožnosti v ČR sdělte písemně nebo telefonicky ještě před zasláním vyplněného formuláře následující údaje: - jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, poslední trvalé bydliště v ČR, jména a data narození rodičů.

Za vystavení cestovního průkazu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč tj. v přepočtu cca 25-28 AUD ( přesnou výši poplatku vám sdělíme na vyžádání)