english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vystavení českého oddacího listu

Zde naleznete informace a formuláře nutné pro zápis manželství a vystavení českého oddacího listu.

Máte-li zájem o zaslání formulářů (dají se rovněž stáhnout z této stránky ze seznamu příloh na konci stánky), zašlete nám laskavě email (consular_canberra@mzv.cz), ve kterém uvedete stručně Vaši situaci (místo narození, jaké české (československé) doklady máte, v případě narození v zahraničí, jaké české doklady mají Vaši rodiče) a Vaši poštovní adresu a telefonní číslo. Formuláře a instrukce Vám poté rádi zašleme.

Podklady k vydání českého oddacího listu:

 1. Všechny formuláře čitelně vyplněné
 2. Doklad o státním občanství ČR - pokud jej nemáte, můžete o něj požádat v žádosti o vydání dokladu o státním občanství ČR.
 3. Vyplněný formulář Zápis manželství (DOCX, 54 KB)
 4. Cizozemský oddací list ve formě úplného matričního výpisu ověřený formou Apostille a jeho překlad do češtiny
 5. Kopii českého rodného listu žadatele; jsou-li oba snoubenci českými státními občany, vyžadují se české rodné listy obou snoubenců
 6. Úmrtní list bývalého manžela/ky, jestliže občan uzavřel manželství jako vdovec/vdova
 7. Rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou právní moci, jestliže občan ČR uzavřel manželství jako rozvedený. K dokladu o rozvodu v Austrálii před datem 14.04.1986 musí být připojený rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání cizího rozhodnutí.
 8. V případě, že žena žádá o zápis nového příjmení v mužském tvaru (bez koncovky -ová) přiložte kopii cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti manžela. Dále pak vyplňte formulář.

Poplatky za vydání českého oddacího listu

 1. Zápis manželství do Zvláštní matriky a vystavení oddacího listu
 2. Ověření správnosti překladu cizozemského oddacího listu
 3. Ověření kopie cizozemského oddacího listu

Poplatky se mění v závislosti na měnovém kurzu každý měsíc. Před odesláním celé dokumentace a poplatků kontaktujte náš konzulát pro kontrolu jejich výše.

V případě, že si přejete vystavený doklad zaslat poštou, přiložte předplacenou obálku Registered nebo Express post.

Veškeré fotokopie a podpisy na formulářích musí být ověřeny příslušným konzulárním pracovníkem, honorárním konzulem nebo Justice of Peace (J.P. s úředním razítkem a číslem) nebo Notary Public.

přílohy

Zápis manželství 53 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 20.7.2022

Manželství - zápis příjmení v mužském tvaru 309 KB PDF (Acrobat dokument) 20.7.2022

Žádost o zjištění státního občanství 180 KB PDF (Acrobat dokument) 20.7.2022

Dotazník ke zjištění státního občanství 190 KB PDF (Acrobat dokument) 20.7.2022