english  česky 

rozšířené vyhledávání

Matriční doklady

Zde naleznete informace o možnosti získání matričních dokladů prostřednictvím našeho konzulátu jako je: rodný list, oddací list atd.

Vystavení českého oddacího listu

thumb

Zde naleznete informace a formuláře nutné pro zápis manželství a vystavení českého oddacího listu. více ►

Vystavení duplikátu matričního dokladu

thumb

Zde najdete informace, jak získat duplikát matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu). více ►

Vystavení českého úmrtního listu

thumb

Zde naleznete informace a formuláře nutné k zápisu úmrtí a vystavení českého úmrtního listu. více ►

Vystavení českého rodného listu

thumb

Zde naleznete informace a formuláře nutné k zápisu narození a vystavení českého rodného listu více ►

Apostila

thumb

Zde naleznete informace o tom, co je to Apostila neboli apostilní doložka a jak a kde ji můžete obstarat. více ►

Osvědčení o státním občanství České republiky

vlajka_ceske_republiky

Zde naleznete informace o možnosti získání osvědčení o státním občanství ČR prostřednictvím našeho ambasády více ►