english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vystavení českého rodného listu

Zde naleznete informace a formuláře nutné k zápisu narození a vystavení českého rodného listu

Podklady k zápisu narození dítěte a vydání českého rodného listu:

 1. Všechny formuláře čitelně vyplněné. Pokud je dítě nezletilé, vyplňuje a podepisuje formuláře rodič nebo zákonný zástupce.
 2. Při žádosti o rodný list dítěte do 15 let doklad o státním občanství ČR jednoho z rodičů
 3. Vyplněný přiložený formulář Zápis narození (DOCX, 34 KB) a Dotazník ke zjištění státního občanství (PDF, 191 KB)
 4. Cizozemský rodný list ve formě úplného matričního výpisu ověřený formou Apostille a jeho překlad do češtiny
 5. Kopii českého rodného listu matky/otce žadatele/ky
 6. Kopii oddacího listu rodičů žadatele/ky pokud jsou oddáni
 7. Kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu matky a otce žadatele/ky
 8. Kopie platných identifikačních dokladů žadatele/ky
 9. Je-li rodič dítěte rozvedený, český rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci
 10. Je-li rodič dítěte ovdovělý, český úmrtní list předchozího manžela nebo rozsudek soudu.
 11. Pokud je dítě ženského pohlaví je možné zapsat jeho příjmení v mužském tvaru (tj. bez koncovky -ová). V takovém případě je třeba vyplnit jeden z následujících formulářů:


   

Poplatky za vydání českého rodného listu

 1. Osvědčení o státním občanství ČR
 2. Zápis narození do Zvláštní matriky a vystavení rodného listu
 3. Ověření správnosti překladu cizozemského rodného listu
 4. Ověření kopie cizozemského rodného listu

Poplatky se mění v závislosti na měnovém kurzu každý měsíc. Před odesláním celé dokumentace a poplatků kontaktujte náš konzulát pro kontrolu jejich výše.

V případě, že si přejete vystavený doklad zaslat poštou, přiložte předplacenou obálku Registered nebo Express post.

Veškeré fotokopie a podpisy na formulářích musí být ověřeny příslušným konzulárním pracovníkem, honorárním konzulem nebo Justice of Peace (J.P. s úředním razítkem a číslem) nebo Notary Public.

přílohy

Zápis narození 33 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.7.2022

Dotazník ke zjištění státního občanství 190 KB PDF (Acrobat dokument) 21.7.2022

Žádost o zjištění státního občanství 180 KB PDF (Acrobat dokument) 21.7.2022