english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vystavení českého úmrtního listu

Zde naleznete informace a formuláře nutné k zápisu úmrtí a vystavení českého úmrtního listu.

Máte-li zájem o zaslání formulářů (dají se rovněž stáhnout z této stránky ze seznamu příloh na konci stánky), zašlete laskavě email, ve kterém uvedete stručně Vaši situaci (místo narození, jaké české (československé) doklady máte, v případě narození v zahraničí, jaké české doklady mají Vaši rodiče) a Vaši poštovní adresu a telefonní číslo. Formuláře a instrukce Vám poté rádi zašleme.

Podklady k vydání českého úmrtního listu:

  1. Doklad o státním občanství ČR - pokud jej nemáte, můžete o něj požádat v žádosti o vydání dokladu o státním občanství ČR.
  2. Vyplněný formulář "Zápis o úmrtí"
  3. Cizozemský úmrtní list ověřený formou Apostille a jeho překlad do češtiny.

Poplatky za vydání českého úmrtního listu

  1. Ověření správnosti překladu cizozemského úmrtního listu
  2. Ověření kopie cizozemského úmrtního listu
  3. Zápis matriční události do Zvláštní matriky

Poplatky se mění v závislosti na měnovém kurzu každý měsíc. Před odesláním celé dokumentace a poplatků kontaktujte náš Konzulát pro kontrolu jejich výše.

V případě, že si přejete vystavený doklad zaslat poštou, přiložte předplacenou obálku Registered nebo Express post.

Veškeré fotokopie a podpisy na formulářích musí být ověřeny příslušným konzulárním pracovníkem, honorárním konzulem nebo Justice of Peace (J.P. s úředním razítkem a číslem) nebo Notary Public.

přílohy

Zápis úmrtí 27 KB PDF (Acrobat dokument) 7.12.2017