english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vystavení duplikátu matričního dokladu

Zde najdete informace, jak získat duplikát matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu).

Máte-li zájem o zaslání formulářů (dají se rovněž stáhnout z této stránky ze seznamu příloh na konci stánky), zašlete nám laskavě email, ve kterém uvedete stručně Vaši situaci (místo narození, jaké české (československé) doklady máte, v případě narození v zahraničí, jaké české doklady mají Vaši rodiče) a Vaši poštovní adresu a telefonní číslo. Formuláře a instrukce Vám poté rádi zašleme.

Podklady k vydání duplikátu českého matričního dokladu:

  1. Všechny formuláře čitelně vyplněné. Pokud je dítě nezletilé, vyplňuje a podepisuje formuláře rodič nebo zákonný zástupce
  2. Vyplněný přiložený formulář "Žádost o duplikát matričního dokladu"

Poplatky za vydání českého rodného listu

  1. Vystavení duplikátu matričního dokladu (153a)

Poplatky se mění v závislosti na měnovém kurzu každý měsíc. Před odesláním celé dokumentace a poplatků kontaktujte náš konzulát pro kontrolu jejich výše.

V případě, že si přejete vystavený doklad zaslat poštou, přiložte předplacenou obálku Registered nebo Express post.

Veškeré fotokopie a podpisy na formulářích musí být ověřeny příslušným konzulárním pracovníkem, honorárním konzulem nebo Justice of Peace (J.P. s úředním razítkem a číslem) nebo Notary Public.

přílohy

Žádost o vystavení duplikátu 35 KB DOC (Word dokument) 7.12.2017

Duplikat_matricniho_dokladu 35 KB DOC (Word dokument) 14.11.2013