english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru ve světě


MZV ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru  (COVID-19) dochází k preventivním opatřením, která narušují vnitrostátní i mezinárodní dopravu v celé řadě zemí. Nelze vyloučit situace, kdy se občané ČR budou muset podrobit karanténním opatřením. Při plánování zahraničních cest je nutné s možností uvedených opatření počítat.

Jedná se zejm. o rušení velkého množství letů z/do Číny, včetně letů tranzitních přes některá čínská letiště či částečnému zavírání hranic s ČLR. MZV ČR doporučuje před cestou ověřit u letecké společnosti, zda nedojde ke zrušení návazných letů, popř. doporučujeme let změnit a využít jiných tranzitních letišť v Asii.

V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie a Benátska/Veneto. Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii a jedné v Benátsku.
MZV na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska do doby vyřešení sanitární situace.

V souvislosti se šířením nákazy v Evropě může docházet k omezení letecké, silniční i železniční dopravy uvnitř i mezi jednotlivými evropskými státy.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 3. února 2020 ochranné opatření, kterým se od neděle 9. února 2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště v České republice.

Ke zrušení nebo významnému omezení letů z/do ČLR přistoupila řada evropských, amerických a asijských leteckých společností, některé státy přistoupily k pozastavení letů z/do Číny na vládní úrovni.
 


Některé státy/území přistoupily k částečnému uzavření hranic s ČLR - Hongkong (uzavřena většinu hraničních přechodů), Rusko (uzavřena hranice s ČLR na Dálném východě), Kazachstán.

Vstupu cizinců, kteří cestují z ČLR, příp. v posledních 14 dnech pobývali na území Číny, zamezují např.:

Austrálie, Filipíny (včetně pobytu v Hongkongu, Macau), Indonésie, Izrael, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Mongolsko, Nový Zéland, Palau, Tchaj-wan (včetně pobytu v Hongkongu či Macau), USA, či Vietnam. Indie zamezuje vstup cizincům, kteří pobývali v Číně (kromě Hongkongu, Tchaj-wanu nebo Macaa) 15. ledna nebo po tomto datu.

AustrálieFilipíny, Izrael, Nový Zéland a Mikronésie omezují vstup i cestujícím, kteří přes Čínu tranzitovali. Tchaj-wan zavedl s platností od 10. 2. 2020 opatření vůči cestovatelům s tranzitem na území Číny (včetně Hongkongu a Macaa). Všichni tito budou muset absolvovat povinnou 14 denní karanténu. 

Další státy/území omezují zatím pouze vstup cizincům, kteří pobývali v čínské provincii Hubei, např. Japonsko, Korejská republika, Malajsie. Japonsko od 13.2. 2020 rozšířilo zákaz vstupu osobám, které pobývaly v čínské provincii Če-ťiang. Singapur zavedl pro cestující z čínské provincie Hubei 14 denní karanténu, cestujícím z ostatních provincií Číny bude nařízena domácí karanténa.

Dále jsou v řadě států/území zaváděna preventivní opatření v podobě zdravotních kontrol, zejména plošné měření teploty, přičemž na cestující s příznaky může být uvalena karanténa.

Doporučujeme cestujícím, aby sledovali webové stránky příslušného zastupitelského úřadu ČR a místní sdělovací prostředky. Dále s ohledem na neustále se měnící situaci doporučujeme, aby si cestovatelé ověřili přijímaná opatření u příslušných orgánů (např. imigračních) daného státu nebo jeho zastupitelského úřadu. Určitá opatření v souvislosti s šířením koronaviru se mohou týkat i cizinců - rezidentů v jednotlivých státech, kteří cestují nebo pobývali v Číně či jiných regionech s výskytem onemocnění.

Aktuální doporučení a varování pro cesty do Číny naleznete na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/cina_riziko_nakazy_koronavirem.html

Na webových stránkách ZÚ Peking naleznete také orientační přehled o dočasně zrušených leteckých spojeních a kontakty na letecké společnosti.

Další informace o vývoji situace šíření koronaviru naleznete na webových stránkách https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/usa_omezeni_vstupu_koronavirus.html

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje všem cestovatelům registraci v aplikaci DROZD a v případě nouzové situace kontaktovat nejbližší zastupitelský úřad ČR.


Cestovní doporučení a varování vydávaná MZV ČR vycházejí z informací, které má MZV ČR k dispozici ve chvíli zveřejnění a které jsou považovány za důvěryhodné. MZV ČR nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací, ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle změnit. 
Rozhodnutí o uskutečnění cesty je vaší výhradní odpovědností. Odkazy na informační zdroje, právní předpisy apod. v zahraničí se vždy týkají pouze specifické situace a nejedná se o úplný výčet. Právní předpisy cizího státu se mohou kdykoli změnit bez informování MZV ČR. MZV ČR proto doporučuje před cestou případně kontaktovat příslušnou diplomatickou nebo konzulární misi cílové země.
MZV ČR důrazně doporučuje dodržovat doporučení uvedená v cestovních a bezpečnostních pokynech a uzavřít odpovídající pojistné krytí.