english  česky 

rozšířené vyhledávání

Ostatní

Přístup k bankovním formulářům mimo Českou republiku

thumb

Chtěli jste někdy mít přístup k účtu ze zahraničí, ale nemohli jste najít příslušné formuláře? Najít tyto formuláře na internetu může být obtížné. Dovolili jsme si vytvořit webovou stránku s odkazy na důležité bankovní dokumenty. Najdete zde… více ►

Uzavírání manželství na ZÚ Canberra

thumb

Mezi činnosti vykonávané konzulárním úřadem patří dle zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě i příjem žádostí o uzavření manželství. Podmínkou je, že alespoň jeden ze snoubenců je občanem ČR. více ►

Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení

thumb

Příslušnost k české krajanské komunitě

krajane_projekty

Vláda České republiky umožňuje trvalé přesídlení do České republiky jednotlivým cizincům s prokázaným českým původem (krajanům) na základě individuálně podávaných žádostí o povolení trvalého pobytu na území České republiky podle ustanovení… více ►

Informace o důchodovém zabezpečení v ČR

thumb

Od dne 1.1.1996 je zákonem č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (úplné znění z pozdějších změn a doplnění v zákoně č. 233/1998 Sb. o důchodovém pojištění) umožněno vyplácení důchodů i osobám bez českého státního občanství a bez trvalého pobytu… více ►

Zprostředkování kontaktu na jiného občana ČR

ikona_dopisu

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné… více ►