english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny - říjen 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  se budou  konat 8. a 9. října 2021.  Pro možnost hlasování na zastupitelském úřadě je potřeba včasné zapsání do seznamu voličů nebo disponovat ke dni voleb voličským průkazem.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje zákon zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Canbeře nebo Generálním konzulátem ČR v Sydney těm voličům, kteří na jeden z těchto úřadů doručí písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (formulář žádosti naleznete ZDE), doloženou originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v Austrálii, na Novém Zélandu nebo dalších zemích akreditace velvyslanectví a generálního konzulátu (Fidži, Tonga, Cookovy ostrovy, Vanuatu, Samoa, Šalamounovy ostrovy).  

Žádost musí být doručena velvyslanectví nebo generálnímu konzulátu do 28. srpna 2021. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném velvyslanectvím v Canbeře nebo generálním konzulátem v Sydney, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku úřadu, kde je zapsán (Canberra nebo Sydney).

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím nebo generálním konzulátem bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, bude nutné žádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů tam, kde je veden. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

Informace k zápisu do zvláštního seznamu voličů a vyškrtnutí z tohoto seznamu, včetně potřebných formulářů naleznete zde.


Důležité termíny k volbám do Poslanecké sněmovny 2021:

v současnosti             
Možnost podávání žádostí o zapsání do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví nebo generálního konzulátu

Možnost podání  žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

29. srpna 2021              
Konec přijímání žádostí o zapsání do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví  nebo generálního konzulátu

V případě dalších dotazů kontaktuje, prosím, Velvyslanectví ČR v Canbeře (canberra@embassy.mzv.cz) nebo Generální konzulát ČR v Sydney (sydney@embassy.mzv.cz).

přílohy

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 34 KB PDF (Acrobat dokument) 25.10.2010