english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby prezidenta republiky v lednu 2018

Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo se bude konat ve dnech 26. a 27. ledna 2018).

Volba prezidenta republiky se uskuteční ve  dnech  12. a 13. ledna 2018. Stanoví to  Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky ze dne 23. srpna 2017, publikované ve Sbírce zákonů pod č.  275/2017 Sb.  Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se bude konat ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Volbu prezidenta upravuje zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky.

Dle ustanovení § 54 citovaného zákona je prezidentem republiky zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. V případě, že žádný z kandidátů nezíská v prvním kole potřebný počet hlasů, bude se za 14 dnů konat druhé kolo volby.

Při volbě prezidenta republiky bude možné hlasovat i na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

V Austrálii je možné hlasovat na ZÚ Canberra (8 Culgoa Circuit, O´Malley a na GK Sydney (169 Military Road, Dover Heights) a to:

- v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hod.

- v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hod.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, koná se druhé kolo volby prezidenta, které proběhne ve dnech:

- v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hod.

- v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hod.

Hlasování se mohou zúčastnit voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím nebo Generálním konzulátem nebo občané ČR, jimž  příslušný obecní úřad v ČR vydá voličský průkaz za předpokladu, že předloží platný cestovní doklad ČR nebo platný občanský průkaz ČR.

Hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti.

Korespondenční hlasování není možné. Rovněž nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Zákonná lhůta pro zápis  do zvláštního seznamu voličů skončila  dne 3. prosince 2017. V současné době již nelze  požádat velvyslanectví o zápis do zvláštního seznamu voličů za účelem volby prezidenta republiky.

Bližší informace k volbě prezidenta republiky jsou k dispozici na webových stránkách našeho velvyslanectví v kapitole "Víza a konzulární informace", rubrika "Volby"a na stránkách Ministerstva vnitra ČR.