english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů vedený ZÚ Canberra

Zastupitelský úřad v Canbeře průběžně vede zvláštní seznam voličů, do něhož mohou být zapsáni ti státní občané ČR, kteří mají obvyklý/trvalý pobyt na území konzulárního obvodu ACT a chtějí se účastnit voleb v ČR.
 

Tento seznam má stálou povahu, tzn. že zápis v něm trvá, dokud není občanem ČR na jeho žádost zrušen (tj. seznamy se nevytváří ad hoc pro jednotlivé volby).

ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Volič je do zvláštního seznamu voličů zapsán na základě:

  • Žádosti o zapsání do zvláštního seznamu voličů (viz Přílohy)
  • dokladu totožnosti (český doklad totožnosti tj. občanský průkaz či cestovní pas, cizozemský doklad totožnosti - řidičský průkaz apod.)
  • dokladu prokazujícím státní občanství ČR (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství)
  • dokladu potvrzujícího bydliště v územním obvodu (cizozemský řidičský průkaz s adresou, faktura za elektřinu nebo plyn apod.)

Důležitá upozornění:

  • Volič, který bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem dle místa jeho trvalého pobytu. Na území ČR se může volič účastnit až po vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů
  • Žádost musí být ZÚ Canberra doručena nejpozději 40 dnů před konáním voleb.
  • V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na základě voličského průkazu vydaného voliči příslušným obecním úřadem.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

V případě, že jste již zapsáni ve zvláštním volebním seznamu a v termínu voleb se budete zdržovat mimo své trvalé bydliště (např. v ČR), můžete volit s pomocí voličského průkazu. Průkaz vám bude vydán na základě písemné žádosti (viz Přílohy).

VYŠKRTNUTÍ ZE ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

  • Volič je ze zvláštního seznamu voličů vyškrtnut na základě písemné žádosti s vlastnoručním podpisem, jenž nemusí být úředně ověřen (viz Přílohy).
  • Ambasáda vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voliči písemné potvrzení.
  • Vyškrtnutí nemá za následek automatický zápis voliče do stálého seznamu voličů na území ČR - ten je proveden až na základě předložení potvrzení příslušné okrskové volební komisi nebo příslušnému obecnímu úřadu.

přílohy

Žádost o zápis do ZSV 37 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.11.2017

Žádost o vyškrtnutí ze ZSV 13 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 3.8.2022

Žádost o vydání voličského průkazu 28 KB PDF (Acrobat dokument) 9.11.2017