english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pozvání dětí k účasti na 49. ročníku mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice

Rádi bychom tímto vyzvali všechny krajanské spolky a školy v Austrálii, aby se zúčastnili iniciativy Památníku Lidice a zapojili se do dětské výtvarné soutěže. Již po několik předchozích ročníků jsme se pravidelně účastnili, tak budeme rádi, pokud tuto nit nepřetrhneme ani v příštím roce.

TÉMA

Před sto lety použil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. poprvé slovo robot. Při hledání výrazu, jakým nazvat umělé dělníky, požádal o radu svého bratra, malíře Josefa Čapka. „Tak jim řekni Roboti,“ zamumlal přes štětec Josef Čapek. A tak ze slovanského slova pro nucenou práci – robota – vzniklo slovo, které zná celý svět.
Bylo by zajímavé vidět, co by Karel Čapek napsal dnes, kdy nás různé přístroje obklopují ještě více, zabydlely se na našich stolech i v kapsách. Roboti mezitím nabrali rozličných podob, pomáhají doma, ve výrobě, v lékařství a je otázkou, zda nás v něčem nevedou do slepých uliček. Doporučení k etickým zásadám umělé inteligence bude jedním z témat generální konference UNESCO v roce 2021. 
Pro 49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice bylo vybráno téma:

ROBOT A UMĚLÁ INTELIGENCE

Lidice

Lidice

Podtémata:

 • Co robot (ne)umí
 • Uvnitř stroje
 • R.U.R.: Roboti v literatuře a filmu
 • Rok 2121
 • Vývoj a druhy umělé inteligence
 • Technologie a etika
 • Data
 • Nanoroboti

TYPY VÝTVARNÝCH TECHNIK

 • kresba, malba
 • grafika
 • kombinovaná technika
 • fotografie
 • filmy/animace
 • výtvarné objekty (keramika, kov, dřevo, sklo, textil, papír)

Do výstavy nejsou přijímány fotodokumentace výtvarných akcí ani projekty a výtvarné řady prací vyžadující společnou instalaci.

PODMÍNKY ÚČASTI

Výstavy se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let; jednotlivci i děti ze škol a výtvarných kroužků. Handicapovaní účastníci se mohou registrovat bez věkového omezení.

 • Maximální formát plošné práce - 70 × 50 cm.
 • Maximální formát prostorové práce - 100 × 70 x 40 cm, váha max. 10 kg.
 • Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora ve stejné výtvarné technice; v různých technikách je možno přihlásit i více prací.
 • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, musejí být zafixovány.
 • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
 • Filmy/animace – max. délka 3 minuty.

!Žádáme pedagogy o pečlivý předvýběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího souboru školy.
Přihláška a označení výtvarných prací!

PŘIHLÁŠKA A OZNAČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ

Přihlášku i štítek vyplňte ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENY a LATINKOU (nejlépe na PC). Práce s nečitelnými či neúplně vyplněnými údaji budou vyřazeny.

1. PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku. Vyplněnou přihlášku a jmenný seznam účastníků přiložte k zasílaným pracím.

2. OZNAČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ (MIMO KATEGORIE FILM/ANIMACE)

Pro označení soutěžních prací použijte přiložený ŠTÍTEK (ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku). Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (keramické aj. objekty označujte přímo na objekt):

 • Jméno a příjmení dítěte (uvádějte v pořadí 1. jméno, 2. příjmení)
 • Věk, rok narození a pohlaví dítěte
 • Název díla
 • Technika, jakou bylo dílo vytvořeno
 • Název a přesná adresa školy či organizace, která práce posílá (IČO organizace, název školy, ulice, PSČ, město). Na tuto adresu budou později zaslány informace o ocenění.
 • E-mailové spojení na organizaci, pro korespondenci v souvislosti s výstavou uvádějte webové stránky školy, funkční e-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů, kteří práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.
 • Pokud dítě soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk, pohlaví a domácí adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).

3. OZNAČENÍ A PARAMETRY FILMŮ/ANIMACÍ

Filmy do soutěže přijímáme jako samostatně vytvořené výtvarné dílo jednotlivcem pod vedením pedagoga, nebo i s přímou pomocí pedagoga, dále ve spolupráci skupiny i více žáků. Od jednoho autora lze přihlásit maximálně dva filmy. Pro účast v této technice platí stejná pravidla jako pro jiné soutěžní příspěvky (věk dítěte, uzávěrka, téma ročníku aj.)

Filmové techniky
 • Animovaný film, technika stop motion - kreslená, plošková animace předmětů, loutková animace atd., technika počítačová - 2D a 3D animace
 • Dokument, hrané snímky, experimentální snímky, videoklipy, jiné audiovizuální dílo – například kombinované s převažujícími prvky animace, videoart, videokoláž atd.
Technické parametry filmu
 • kontejner: MP4 nebo mov
 • formát: MPEG-4, H264
 • rozlišení: FullHD 1080p (1920x1080), nebo HDready - 720p (1280x720)
 • audio bitrate: 128 kbps
 • stopáž: max 3 min
 • Film opatřete krátkým úvodem (5 vteřin) v černém poli s názvem. Závěr vytvořte stejným způsobem - titulek (5 vteřin) v černém poli, kam uvedete jméno autora, vaší školy popř. logo školy.
 • Film bude v případě mluveného slova, či textových polí, otitulkován – titulky vždy v anglickém jazyce, tento požadavek platí pro všechny filmy (tj. i pro české a slovenské školy).
 • Film musí být opatřen audio stopou, která je v souladu s autorským právem.
Postup

1.   Vytvořte film dle uvedených technických parametrů.
2.   Tuto verzi uložte na svém kanálu Youtube (pokud ho nemáte, vytvořte si ho).
3.   Nahrajte příspěvek (i v případě mírně snížené kvality) na svůj kanál Youtube s tímto označením: jméno, věk, název filmu, název a adresa školy, pedagog (v případě přímé pomoci učitele), krátká anotace (popis filmu).
4.   Registrace filmu do soutěže: Pro označení využijte Registrační formulář pro Film/Animace (ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku) a zašlete na children@lidice-memorial.czV předmětu emailu nezapomeňte uvést REGISTRACE FILM + 49. MDVV Lidice 2021 a název školy nebo jméno jednotlivce. Beze slova FILM v předmětu mailu nebude registrace kompletní. V registračním formuláři uveďte link filmu na Youtube. Registrace filmu je možná pouze emailem, neposílejte ji poštou!
5.   V případě ocenění vašeho příspěvku budete požádáni o zaslání plné kvalitní verze.

Upozornění

V případě, že zaslaný film nebude v souladu s výše uvedenými pravidly a požadavky, příspěvek bude ze soutěže vyřazen. Soutěžní příspěvky budou do soutěže přijaty pouze formou on-line přihlášky s odkazem na kanál Youtube. Příspěvky zaslané jiným způsobem (DVD, USB aj.) nebudou do soutěže přijaty.

HARMONOGRAM VÝSTAVY

 • 19. února 2021
  uzávěrka přihlášek a současně poslední možné datum na poštovním razítku zásilky výtvarných prací odeslaných do Lidic. 
 • 18. - 20. března a 25. - 27. března 2021
  zasedání mezinárodní poroty (2 kola)
 • Začátek května 2021
  zveřejnění výsledků soutěže na www.mdvv-lidice.cz
 • 1. června 2021
  slavnostní vernisáž v Lidické galerii
 • 1. června 2021 – 31. ledna 2022
  výstava oceněných prací v Lidické galerii
 • Červen 2021
  zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a dětem z České a Slovenské republiky

Po skončení výstavy jsou z oceněných prací vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst v České republice i zahraničí.

OCENĚNÍ

 • Cena poroty pro zahraničí
 • Cena poroty pro Českou republiku
 • Medaile Lidická růže – individuální
 • Medaile pro školu za kolekci prací
 • Medaile za kolektivní práci dětí
 • Čestná uznání

PRÁCE ZASÍLEJTE NA ADRESU:

49. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2021
Památník Lidice, Lidická galerie
Tokajická 152
273 54 Lidice

Pokud chcete využít organizovaný svoz prostorových exponátů, sledujte v průběhu února 2021 webové stránky soutěže.
Registraci došlých prací si můžete ověřit na těchto webových stránkách v průběhu února a března 2021.

Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.

KONTAKTY