česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Průzkum ČŠBH - témata: Podnikání, české firmy v zahraničí, celní problematika

Odpovědi na dotazy připraveny Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 
 

Obecně dotaz týkající se možností navazování spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (dotační programy pro přeshraniční projekty pro malé a střední podniky.

Obecně lze konstatovat, že mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je v gesci MŠMT. To v roce 2021 spouští systémový projekt, v rámci kterého bude financováno Technologické centrum AV (TC AV. To má pokračovat v zajišťování podpory podniků, které by chtěly řešit přeshraniční výzkumné projekty. Dotační příležitosti se nabízejí především z unijních programů jako je program Horizon. Vedle TC AV se podpoře podniků v mezinárodní spolupráci věnuje i TA ČR.

 

Další dotazy se týkaly situací v konkrétních zemích:

Řecko -  Posílení informovanosti o působení českých firem v zahraničí  (informovanost o tom, jaké české firmy vstupují na řecký trh a naopak jaké řecké firmy vstupují na český trh).

Informace o tom, jaké české firmy vstupují na řecký trh a naopak jaké řecké firmy vstupují na český trh, řadíme do údajů, které jsou součástí evropské statistiky, tzn., že se na ně vztahují legislativní předpisy EU (tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009) a národní předpis (tj. zákon. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podle těchto legislativních předpisů se zjištěné údaje používají výhradně pro statistické účely a přístup k nim mají pouze pracovníci, kteří provádějí statistické činnosti v rámci svého příslušného pracovního oboru. Z tohoto důvodu není možné postupovat údaje dalším kolegům a to ani na zastupitelských úřadech a zastupitelstvích.

MPO může poskytnout informace pouze ve formě agregovaných dat, tzn. statistické údaje (číselné údaje), které jsou uspořádány ve formě tabulkových výstupů bez uvedení konkrétních podnikatelských subjektů. Je nutné si také uvědomit, že některé společnosti ani nechtějí, aby bylo známo, že v daném teritoriu působí.

Pokud by firma hledala kontakt na firmy obchodující s řeckými obchodními partnery, případně potřebovala asistenci v této oblasti, je možné se obrátit na Klientské centru pro export, které sídlí v agentuře CzechTrade. 

USA - Problematika dvojího cla: Máme zkušenost s využíváním českých výrobců unikátních elektronických součástek do zařízení sestavovaných v Americe, protože jsou levnější a kvalitně provedené. Problematické vzhledem k USA je placení dvojího cla – když se do ČR posílají některé potřebné součástky a když se zpět posílají částečně osazené desky. To od využívání českých firem odrazuje. (respondent USA)“

Děkujeme za podnět, MPO dlouhodobě podporuje odbourávání jak tarifních, tak netarifních překážek volného obchodu. Poslední vyjednávání o podobné dohodě TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství), mezi EU a USA fakticky skončilo v květnu 2019, kdy bylo označeno jako dále nerelevantní a tedy bez úspěchu a dohody.

Aktuálně oznámila EU a US vznik Rady pro obchod a technologie, která bude sloužit jako fórum, na němž budou Spojené státy a Evropská unie koordinovat přístup ke klíčovým globálním otázkám v oblasti obchodu, hospodářství a technologií, a k prohloubení transatlantických obchodních a hospodářských vztahů založených na sdílených demokratických hodnotách, avšak jsem teprve na začátku.

Bez zvláštních dohod upravujících obchodní režim mezi dvěma státy však je standartním opatřením na ochranu trhu vzájemné clo, což je zjevně i tento případ. Vítáme výrobu umístěnou, a využívání řešení vyvinutých, v ČR a v dané problematice je možné konzultovat jak s českou Celní správou (zde), případně i s U.S. Customs and Border Protection (zde). Bez bližších podrobností nemůžeme s kolegy konzultovat tento specifický případ a doporučujeme se tak obrátit přímo na Celní správu.