česky 

rozšířené vyhledávání

Problematika dotací

Podpora podnikání a příliv investic jsou klíčové pro udržitelný růst české ekonomiky a tvorbu nových pracovních míst. Z pohledu podnikatelské podpory je důležité především efektivní čerpání evropských dotací. K podpoře sektoru malého a středního podnikání jsou kromě EU fondů určeny národní programy Záruka a Inostart i kroky zaměřené na snižování administrativní zátěže.

Sekce fondů EU, Výzkum a Vývoj a Inovace (VaVaI) a investičních pobídek zodpovídá za oblast podpory MSP a využívání ESIF ve prospěch podnikatelské sféry ČR a podporuje oblast výzkumu, vývoje a inovací v působnosti MPO.

  • Odpovídá za kvalitní přípravu programových dokumentů operačních programů pro využití Evropského fondu pro regionální rozvoj v oblasti podpory podnikání.

  • Sekce koordinuje vazby na další programy ESIF, národní a komunitární programy v rozsahu stanoveném v OPPIK,  meziresortních dohodách a v Dohodě o partnerství ČR pro období 2014-2020.

  • Dále zajišťuje řízení a koordinaci projektů, v nichž je MPO příjemcem dotací z ESIF a spolupracuje při metodickém řízení ostatních projektů MPO realizovaných z prostředků státního rozpočtu.

  • Ve spolupráci s agenturou CzechInvest zabezpečuje realizaci systému investičních pobídek v souladu se zákonem o investičních pobídkách.

         https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/