česky 

rozšířené vyhledávání

Problematika zahraničního obchodu

Informace o agendách spadajících do sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu působí:

  • v agendách Evropské unie, zabezpečuje oblasti vnitřního trhu EU, společné obchodní politiky EU, podpory exportu, mezinárodního a evropského práva a podílí se na procesu implementace právních předpisů EU v působnosti MPO do právního řádu ČR

  • Naplňováním jejích opatření také provádí Exportní strategii České republiky, podílí se na tvorbě koncepce vnějších ekonomických vztahů a ekonomické diplomacie ČR

  • Zodpovídá za agendu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, zabezpečuje výkon akcionářských práv delegovaných státem na MPO v exportní pojišťovně EGAP a v České exportní bance – ČEB

  • Zabezpečuje činnosti Licenční správy ve vztahu k ekonomickým potřebám státu a mezinárodním závazkům, zajišťuje agendy licenčních a povolovacích režimů v oblasti speciálního materiálu

  • Řídí příspěvkovou organizaci CzechTrade

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/