česky 

rozšířené vyhledávání

Legalizace – ověření dokladů o vzdělání v ČR pro zahraničí

Informace týkající se ověřování základního, středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání.

Ověřování základního, středního a vyššího odborného vzdělání

Doklady o základním, středním a vyšším odborném vzdělání vydané školami zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení v České republice ověřuje (legalizuje) za účelem jejich použití v zahraničí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy na adrese Karmelitská 529/5, Praha 1.  

Bližší informace: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/legalizace-overeni-dokladu-o-vzdelani-v-cr-pro-zahranicii

Kontakt na MŠMT:

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy - 22, tel. +420 234 811 703, e-mail: legalizace@msmt.cz

Ověřování vysokoškolského vzdělání získaného v České republice pro zahraniční (legalizace)

Legalizaci vysokoškolských diplomů a dodatků k vysokoškolským diplomům vydaných vysokými školami v České republice za účelem jejich použití v zahraničí provádí odbor vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Legalizace je prováděna na základě ustanovení § 87 odst. 1 písm. z) zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Legalizaci je možné udělit pouze na vysokoškolské diplomy a dodatky k vysokoškolským diplomům, na jiné dokumenty z vysokých škol nikoli. Je možné legalizovat originály nebo úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu. Případné úřední ověření musí být provedeno v České republice nebo na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí.

Ke každému jednotlivému dokumentu k legalizaci jsou potřeba kolkové známky v hodnotě 100 Kč.

Bližší informace týkající se legalizace vysokoškolských dokladů, vč. úředních hodin a kontaktních údajů na konkrétní pracovníky, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, konkrétně zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/legalizace-overeni-vysokoskolskeho-vzdelani-v-cr-pro.