česky 

rozšířené vyhledávání

Posuzování zahraničního studia z hlediska jeho postavení na roveň studiu v ČR

V případě řádného denního studia v České republice je za studenty hrazeno pojištění v plné míře státem. Aby tomu tak bylo i v případě přechodu na studium v zahraničí, je třeba si nechat toto studium uznat na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy v ČR.

Posuzování zahraničního středoškolského studia

  • Za studium postavené na roveň studia na středních školách v České republice lze uznat pouze zahraniční studium uskutečňované v zahraniční střední škole, která je státem uznaná za součást jeho vzdělávací soustavy a rozsahem a obsahem odpovídá studiu na střední škole (gymnáziu, střední odborné škole, středním odborném učilišti) v ČR. Bližší informace: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/uznavani-kvalifikaci-studium-v-zahranici

Kontakt na MŠMT:

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy – 20, tel. +420 234 811 685, e-mail: studiumvcizine@msmt.cz

Uznávání studia na zahraničních vysokých školách pro zdravotní a sociální účely

  • Za studium postavené na roveň studiu na vysokých školách v České republice lze uznat pouze studium v akreditovaném  bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu na akreditované vysoké škole v dané cizí zemi.

  • Formulář žádosti o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, a rovněž postup při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení studia na vysokých školách v cizině na roveň studia na vysokých školách v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění naleznete zde.

Kontakt na MŠMT:

Odbor vysokých škol (odbor 30, oddělení správní 301):

Mgr. Lucie Volmutová, e-mail:  Lucie.Volmutova@msmt.cz, tel.: +420 234 812 155

Ing. Adriana Knuthova, e-mail: Adriana.Knuthova@msmt.cz, tel.: +420 234 811 526