česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předškolní vzdělávání

Informace týkající se povinného předškolního vzdělávání

  • Od školního roku 2017/2018 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které do začátku školního roku (tj. do 31. srpna) dovrší pěti let.

  • Na děti se státním občanstvím ČR, které dlouhodobě pobývají v cizině (po dobu delší než 90 dnů, jak je uvedeno ve školském zákoně § 34a odst.1), se povinné předškolní vzdělávání nevztahuje a nemají oznamovací povinnost vůči spádové mateřské škole v ČR.

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT nebo „ministerstvo“) ale doporučuje rodičům dětí, které pobývají dlouhodobě v cizině, aby skutečnost dlouhodobého pobytu v zahraničí spádové mateřské škole oznámili, a to zejména pokud mají na území ČR trvalý pobyt.

  • Podrobnější informace: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k