česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Průzkum ČŠBH – téma: zdravotní pojištění

Odpovědí na dotazy týkající se zdravotního pojištění připravené Ministerstvem zdravotnictví.

Přerušení placení zdravotního pojištění

Pro odhlášení se (přerušení platby zdravotního pojištění) stačí doručit zdravotní pojišťovně jeden formulář, který má každá pojišťovna na webu. Např. https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/pobyt-pojistencu-v-zahranici/dlouhodoby-pobyt-v-cizine

 

Informace a přehled jaké zdravotní pojištění má kdo mít, zda české nebo zahraniční a jak se zachovat při návratu do ČR, jaký vyplnit formulář atd.

Příručka pro migrující osoby v EU - Přehled   práv a povinností k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod.  zde.

A rovněž přehledně zde: https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu

 
Mám dvojí občanství, ale zdravotní pojištění smím mít jen v jedné zemi.   

Ano, to vyplývá z evropské legislativy, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Info např. https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/pobyt-pojistencu-v-zahranici/pobyt-v-zemich-eu-a-ve-smluvnich-statech/pobyt-v-zemich-eu


Ocenila bych více informací, případně řešení modelových situací. Např. jak doložit české pojišťovně zajištění zdravotní péče v zahraničí pokud se nejedná o komerční pojištění (srážky z platu manžela, bezplatné zdravotnictví

Toto je velmi individuální (protože v každé zemi je to jinak). Specialisté jednotlivých pojišťoven jsou obvykle schopni pojištěncům poradit, jaký doklad mají přinést. U nejčastějších zemích (např. Kanada, kde neexistuje „průkazka pojištěnce“) pojišťovny už vědí, že pojištění stačí doložit např. dokladem o pobytu. Toto jediné ze vznesených dotazů má smysl se zdravotními pojišťovnami a např. Kanceláří zdravotního pojištění probrat a u nejčastějších zemí uvést třeba na webu rovnou nejtypičtější doklady. Nicméně to není práce na týden. Budeme se tomu věnovat a děkujeme za podnět.


Požadavek, že se musím zbavit U.S./zahraničního zdravotního pojištění, abych mohl byt pojištěn jako český důchodce v ČR, považuji za diskriminační.  

Pravděpodobně je důvodem konkrétní životní situace (kde má faktický pobyt, zda vykonává nějakou další výdělečnou činnost, odkud mu plynou příjmy atd.) dotyčného v kombinaci se Smlouvou mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o sociálním zabezpečení