česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Průzkum ČŠBH - témata: komunikace, spolupráce, efektivní práce s krajany , 1. část

Z výstupů dotazníků připravených ČŠBH vyplynul zájem české komunity v zahraničí o následující tematické oblasti:

Krajanský zákon a obraz české diaspory v ČR

Z odpovědí na dotazník vyplynul nadále trvající zájem o vznik krajanského zákona, o jehož přípravě se již hovořilo v minulosti. Krajané v zahraničí rovněž vyjadřují zájem o vznik konkrétního administrativního úřadu, jehož náplní by bylo spravování záležitostí české komunity v zahraničí, a byl nápomocen při řešení administrativních otázek spojených s návratem do ČR. Rovněž registrujeme zájem o zřízení poslanecké funkce pro Čechy žijící v zahraničí, kdy by volený poslanec reprezentoval zájmy této skupiny. Dlouhodobě přetrvává zájem o možnost účastnit se voleb korespondenční formou.

MZV tento zájem o zakotvení české komunity v zahraničí v českém zákonodárství vnímá a je připraveno jej realizovat. Podobný zákon, který by definoval českou komunitu v zahraničí a věnoval se její podpoře a udržování kontaktů s ČR, existuje v jiných zemích, například na Slovensku.  Vzhledem k tomu, že se jedná o politické rozhodnutí bude MZV na tuto potřebu české komunity v zahraničí aktivně a pravidelně na relevantních fórech upozorňovat politickou reprezentaci. MZV intenzivně informuje a spolupracuje s ostatními aktéry státní správy (ministerstvo vnitra) i politickou reprezentací (Parlament ČR) při řešení požadavku české komunity ohledně možnosti zavedení korespondenční volby. MZV je připraveno zajistit provedení korespondenční volby v praxi.

Obraz české komunity v zahraničí v ČR

Z dotazníku vyplynul zájem o podporu pozitivního vnímání obrazu krajanů ve společnosti v České republice.  Krajané poukazují na malý zájem české veřejnosti o část české společnosti, která se trvale či přechodně nachází v zahraničí a svým působením zde se podílí na vytváření pozitivního obrazu ČR.

MZV, krajanské oddělení, dlouhodobě spolupracuje se všemi aktéry, kteří se věnují krajanské problematice (Parlament ČR, výzkumné instituce, média) s cílem informovat o roli a přínosu české komunity v zahraničí pro ČR. MZV se spolupodílí (především ve spolupráci se Stálou komisí pro krajany v zahraničí Senátu PČR) na konferencích věnovaných této oblasti, které si rovněž kladou za cíl připomenout roli a význam české komunity v zahraničí.  Návštěvy krajanů v zahraničí jsou pevnou součástí oficiálních návštěv zástupců ČR v zahraničí. MZV rovněž pravidelně připomíná úspěchy Čechů v zahraničí na svých webových stránkách a každoročně uděluje cenu Gratias Agit, která je oceněním osobností v zahraničí, tedy i českých krajanů, které aktivně přispívají k propagaci a šíření dobrého jména ČR ve světě.

O významných a úspěšných osobnostech českého původu v zahraničí pravidelně informuje Český rozhlas -  Radio Prague International. A to jak prostřednictvím rozhovorů a podcastů či článků na webových stránkách.