česky 

rozšířené vyhledávání

Doklady – cestovní a matriční

Obstarání rodného, oddacího nebo úmrtního listu. Zápis matričních událostí, ke kterým došlo v zahraničí. Vydání cestovního pasu, vystavení cestovního průkazu.

Obstarání matričních dokladů

Postup a bližší informace zde.

Vydání cestovního pasu, vystavení cestovního průkazu

Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Vydává se v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu, občanovi, který nemá jiný cestovní doklad. ZÚ ČR vydá cestovní průkaz zpravidla občanovi, který v zahraničí ztratil cestovní pas nebo mu byl odcizen, za účelem jeho návratu do ČR.

Bližší informace zde.